VPO DE ERRENTERIA. «A 31 DE MAYO, COMUNIQUEN SU INTENCIÓN DE COMPRAR, O NO, SUS VIVIENDAS A PRECIOS DE VPO A SABIENDAS QUE LA MAYORÍA NO PUEDE ACCEDER A UN PRÉSTAMO BANCARIO»

STOP Desahucios Donostialdea

Foto, vía STOP Desahucios Donostialdea, hoy en ERRENTERIA

LOS INQUILINOS-AS DE LAS VPO DE ERRENTERIA, ALOKAIRU VPO DE BENTA BERRI Y STOP DESAHUCIOS RECHAZAMOS EL ULTIMÁTUM QUE JAUREGIZAR HA DADO A LOS VECINOS PARA QUE, A 31 DE MAYO, COMUNIQUEN SU INTENCIÓN DE COMPRAR, O NO, SUS VIVIENDAS A PRECIOS DE VPO A SABIENDAS QUE LA MAYORÍA NO PUEDE ACCEDER A UN PRÉSTAMO BANCARIO.

En caso negativo, expone en los burofax enviados esta semana que las ofrecerá a los solicitantes de compra inscritos en Etxebide y que, por lo tanto, deberán desalojarlas. Los vecinos-as han dicho repetidamente que no van a desalojarlas porque no pueden acceder a un préstamo ni tampoco al alquiler privado, cuyos precios prohibitivos rondan los 800 euros en Errenteria.

También hemos declarado que, con la movilización social y el apoyo institucional, nos vamos a oponer a las demandas por finalización de los contratos que Jauregizar pueda instar en los juzgados ponemos en valor que Errenteria y el territorio de Gipuzkoa se han declarado por resoluciones plenarias libres de desahucios instados por bancos, fondos de inversion y/o empresas.

Jauregizar lanza este ULTIMÁTUM cuando siguen abiertas las negociaciones con el Gobierno Vasco, en las que participa el Ayuntamiento, para continuar con los contratos protegidos durante diez años de los inquilinos-as que no pueden comprar las viviendas, recibiendo a cambio la subvención de 15.000 euros por vivienda que ofrece el Gobierno Vasco, en base a la orden 6319 del 7 de diciembre.

Señalar que, incluso para los inquilinos-as que han podido manifestar su intención de comprar, el exiguo plazo del 31 de mayo dado para asegurar el pago del 20% del precio de tasación del inmueble y las condiciones del préstamo, en una situación de subida del Euribor, es totalmente insuficiente. En este sentido, el arrendador ha manifestado que hay, por ahora, 15 viviendas dispuestas para su compra.

Estos burofaxes con acuse de recibo han creado una situación de ansiedad en estas familias modestas, incluso algunas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a un préstamo ni tampoco al alquiler privado, que no TIENEN ALTERNATIVA HABITACIONAL, y pueden ser DESAHUCIADAS si Jauregizar interpone demandas por finalización de los contratos. Dos de ellas el martes comparecieron, junto con STOP Desahucios, ante la comisión de vivienda del Parlamento Vasco para explicar esta situación y requerir soluciones.

Tenemos que remarcar que el arrendador, por la venta de los 15 inmuebles con un precio medio de venta de VPO de 156.000€, va a ingresar unos 2 millones de euros, además de los ingresos obtenidos por el alquiler de estas viviendas durante 15 años, que estableciendo una media de 400 euros le ha supuesto unos ingresos de amortización de las mismas de 72.000 euros por vivienda, además de los gastos de comunidad y el IBI, que han asumido durante todos estos años, y a añadir a la subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas más los anexos, dado por el Gobierno Vasco por la firma del Convenio en abril de 2007, consistente en 655.620,36 euros (16.390 euros por vivienda)

Inquilinos-as y plataformas convocantes, organizaciones sociales como Cáritas Altza-Larratxo, sindicatos como CNT, ciudadanía y representantes de las JJGG de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y concejales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE del  Ayuntamiento de Errenteria, demandamos en esta concentración que, con un bien social como es la vivienda, las empresas propietarias tengan en cuenta su función social y ponderen sus beneficios, máxime cuando en esta situación de guerra económica, subida de la inflación e incremento de la precariedad, las empresas como Jauregizar tienen que arrimar el hombro.

Compromiso que pasa por garantizar la continuidad de los contratos protegidos, por diez años más, de los inquilinos modestos que no pueden comprar sus viviendas y que el Gobierno Vasco no escatime esfuerzos para conseguirlo.

POR LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS PROTEGIDOS

LOS VECINOS-AS QUE NO PUEDEN ADQUIRIR LAS VIVIENDAS NO VAN A DESALOJARLAS

IMPIDAMOS LOS DESAHUCIOS POR FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

SI, SE PUEDE

ERRENTERIAKO BOEETAKO MAIZTERREK, ALOKAIRU BENTA BERRI ETA KALERATZEAK STOP PLATAFORMEK EZ DUGU ONARTU JAUREGIZARREN ULTIMATUMA, ETXEBIZITZAK BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN PREZIOAN EROSTEKO ASMOA MAIATZAREN 31A BAINO LEHEN ADIERAZTEA ESKATU BAITIE, JAKINDA GEHIENEK EZIN DUTELA BANKU-MAILEGURIK ESKURATU.

Erantzuna ezezkoa bada, aste honetan bidalitako burofaxetan azaltzen du etxebideko erosketa zerrendan izena emanda dauden eskatzaileei eskainiko dietela eta, beraz, hustu egin beharko lituzketela. Bizilagunek behin eta berriz esan dute ez dituztela hustuko, ezin dutelako banku-mailegurik eskuratu ezta Errenteriako merkatu libreko alokairurik eskuratu, 800 euro inguruan daudenak.

Era berean, adierazi dugu gizarte-mobilizazioarekin eta instituzioen babesarekin Jauregizarrek epaitegietan eska ditzakeen kontratuak amaitzeagatiko demanden aurka egingo dugula.

Balioan jarri nahi dugu Errenteria eta Gipuzkoa bankuek, inbertsio-funtsek edo Jauregizar bezalako enpresek eskatutako etxegabetzerik gabeko udalerria eta lurraldea direla, hurrenez hurren, osoko bilkuren ebazpenen bidez deklaratutakoak.

Jauregizarrek ULTIMATUM hau jarri du mahai gainean Eusko Jaurlaritzarekin, eta Udalaren parte hartzearen, negoziazio mahaiak irekita jarraitzen duen bitartean, etxebizitzak erosi ezin dituzten maizterren hamar urteko kontratu babestuekin jarraitzeko. Horren truke, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen etxebizitza bakoitzeko 15.000 euroko diru-laguntza jasoko du, abenduaren 7ko 6319 aginduan oinarrituta.

Adierazi behar da, erosteko asmoa adierazi duten maizterrentzat ere, maiatzaren 31ko epea laburregia dela, higiezinaren tasazio-prezioaren %20a ordaindu eta maileguaren baldintzak zehaztu behar baititutzte epe horretarako, are gehiago Euriborraren igoera-testuinguru honetan. Ildo horretan, errentatzaileak adierazi duenaren arabera, oraingoz, 15 etxebizitza daude erosiak izateko prest.

Jaso-agiridun burofax horiek antsietate-egoera sortu dute familia apal horietan, BIZITOKI ALTERNATIBARIK ez dutenak, bere zaurgarritasun-egoeragatik mailegu bat edo alokairu pribatua eskuratzea ezinezko dute eta ETXEGABETUAK izan daitezke Jauregizarrek kontratuak amaitzeagatiko demandak jartzen baditu. Horietako bi asteartean bertaratu ziren, Kaleratzeak STOPekin batera, Eusko Legebiltzarreko etxebizitza-batzordean, egoera hori azaltzeko eta konponbideak eskatzeko.

Azpimarratu behar dugu errentatzaileak, 156.000 €-ko batez besteko salmenta-prezioa duten 15 higiezinen salmentagatik, 2 milioi euro inguru jasoko dituela, etxebizitza horiek 15 urtez alokatzeagatik lortutako diru-sarrerez gain. 400 euroko batez besteko alokairua ezartzen baditugu, etxebizitza bakoitzeko 72.000 euroko amortizazio-diru-sarrerak izan ditu, komunitateko eta OHZko gastuez gain, urte hauetan guztietan maizterrek bere egindakoak. Honetaz gain, Jaurlaritzak hitzarmena sinatzeagatik eraikuntzaren kostuaren %10eko diru-laguntza gehitu behar da, 655.620,36 eurokoa (16.390 euro etxebizitza bakoitzeko).

Elkarretaratzera deitu dugun maizter eta plataformek, Cáritas Altza-Larratxo gizarte-antolakuntzak, CNT sindikatuak, Batzar Nagusietako EH Bildu eta Elkarrekin Podemos-IUko ordezkariek eta Errenteriako udaleko EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU eta PSE-EEko zinegotziek etxebizitza bezalako ondasun sozial batekin, enpresa jabeek beren funtzio soziala kontuan hartzea eta etekinak alde batera uztea eskatzen dugu, are gehiago gerra ekonomikoaren, inflazioaren igoeraren eta prekarietatearen hazkundearen egoera honetan, jauregizar bezalako enpresek lagundu behar dute.

Inquilinos-as y plataformas convocantes, organizaciones sociales como Cáritas Altza-Larratxo, sindicatos como CNT, ciudadanía y representantes de las JJGG de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU y concejales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE del  Ayuntamiento de Errenteria,

Etxebizitzak erosi ezin dituzten maizterren kontratu babestuen jarraipena 10 urtez bermatzeko konpromisoa eta Eusko Jaurlaritzak hau bete ahal izateko lan egin dezala.

BABESTUTAKO KONTRATUEN JARRAITUTASUNAGATIK

ETXEBIZITZAK EROSI EZIN DITUZTEN BIZILAGUNEK EZ DITUZTE HUSTUKO

KONTRATUAK AMAITZEAGATIKO ETXEGABETZEAK SAIHESTU

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

BAI, AHAL DA