Donostia San Sebastián IMPIDAMOS EL DESAHUCIO EL 9 DE JUNIO DE PEDRO, DONOSTIARRA VULNERABLE DE 76 AÑOS

foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com Rosa-Garcia-2-de-junio-2023-foto-GD

foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com Rosa García hoy 2 de junio 2023 en el Boulevard de Donostia

STOP DESAHUCIOS, ALOKAIRU BENTA BERRI E INQUILINOS AZORA EXIGIMOS PÚBLICAMENTE A LA EMPRESA PROPIETARIA DEL EDIFICIO Y DEMANDANTE «RIBERAS DE URUMEA S.L. QUE URGENTEMENTE SOLICITE AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº7 LA SUSPENSIÓN DEL DESAHUCIO DE PEDRO, PENSIONISTA VULNERABLE DE 76 AÑOS, FIJADO PARA EL 9 DE JUNIO. HAN ACUDIDO A LA CONCENTRACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES COMO CÁRITAS ALTZA-LARRATXO, EL SINDICATO LAB Y REPRESENTANTES DE JUNTAS GENERALES AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA/IU

También exigimos que, a continuación, inicie las negociaciones con la mediación del Ayuntamiento donostiarra para ofrecerle otra vivienda con un contrato vitalicio y renta acorde a su pensión no contributiva.

Mientras tanto, Riberas de Urumea no podrá llevar a cabo el proyecto de reforma del edificio para construir 57 viviendas de alto standing que le reportaran pingües beneficios.

ESTA JUSTA PETICIÓN LA SUSTENTAMOS EN:

  • El acta del consejo de administración de Riberas del Urumea S.L., empresa propietaria, celebrado el diciembre de 2016 que aprobó la solicitud de Pedro de permanecer en la vivienda de la cuarta planta de Sancho el Sabio 35, en la que lleva viviendo desde 1960, dado el caracter vitalicio de su contrato.
  • En la situación de extrema vulnerabilidad acreditada en sendos informes de los servicios sociales de Amara
  • Y en el derecho que Pedro tiene a que su contrato vitalicio, injustamente finalizado a través de la demanda de desahucio, sea prorrogado un año, hasta el 26 de mayo de 2024, como regula la Ley de Vivienda Estatal para inquilinos vulnerables y grandes tenedores como es el caso.

El drama de Pedro empieza cuando el arrendador solicita licencia al Ayuntamiento para construir 57 viviendas de alto standing en el edificio de Sancho el Sabio 35, NO NOTIFICÁNDOSELO A PEDRO, intentando realizar elproyecto de reformas estando Pedro en la vivienda (lo que significa tirar la casa abajo).

Pedro ha venido sufriendo presiones del arrendador de todo tipo, incluso le quitan calefacción y agua caliente durante más de tres años.

Pese a que tiene en su poder el acta del Consejo de Administración citada, no impide que RIBERAS DE URUMEA S.L. inicie una DEMANDA DE DESAHUCIO POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, cuyo desenlace es la fijación de la fecha de lanzamiento para el 9 de junio porque, inexplicablemente, el Juzgado de Primera Instancia Nº7 LE HA DENEGADO la suspensión del desahucio hasta el 30 de junio en base al RDL 11/2020 del 31 de marzo de las personasen situación de vulnerabilidad documentalmente acreditada como es el caso de Pedro, a quien recientemente la Diputación le ha concedido el grado 2 de DEPENDENCIA SEVERA.

ESTA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE ESTE PENSIONISTA VULNERABLE, QUE VA A SER DESAHUCIADO DE SU VIVIENDA DE TODA LA VIDA SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL POR UN GRAN TENEDOR, se produce porque este propietario, como otras empresas inmobiliarias y fondos de inversión, vienen comprando en Donostia edificios con la intención de reformarlos y convertirlos en Hoteles y/o en viviendas de lujo en venta oalquiler y para ello tienen que VACIARLOS de sus actuales ocupantes, estrategia parecida que está siguiendo AZORA con tres edificios de las calles Bermingham 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2 del barrio de Gros.

RIBERAS DE URUMEA, SUSPENDE EL DESAHUCIO Y OFRECE A PEDRO UNA VIVIENDA CON CONTRATO VITALICIO Y RENTA ASEQUIBLE ACORDE A SU PENSIÓN

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO SÍ, SE PUEDE

KALERATZEAK STOP, ALOKAIRU BENTA BERRI ETA INQUILINOS AZORA «RIBERAS DE URUMEA S.L.» ENPRESA JABE ETA DEMANDATZAILEARI EXIJITZEN DIOGU LEHENBAILEHEN ESKA ZIEZAIOLA LEHEN INSTRUKZIOKO 7. EPAITEGIARI PEDRO 76 URTEKO PENTSIODUN ZAURGARRIAREN ETXEGABETZEA BERTAN BEHERA UTZ ZEZALA, EKAINAREN 9RAKO AURREIKUSITAKOA. BERTARATU DIRA CÁRITAS ALTZA-LARRATXO ANTOLAKUNTZA, LAB SINDIKATUA ETA EH BILDU ETA ELKARREKIN PODEMOS-IUREN ORDEZKARIAK BATZAR NAGUSI ETA DONOSTIA UDALEAN

Eta, ondoren, Donostiako Udalaren bitartekaritzarekin negoziazioei ekin diezaiola, bizi arteko kontratua eta kotizaziorik gabeko pentsioaren araberako errenta dituen beste etxebizitza bat eskaintzeko.

Bitartean, Riberas del Urumea ezin izango du eraikina eraberritzeko proiektua gauzatu, luxuzko 57 etxebizitza eraikitzeko, etekin handiak ekarriko dizkionak.

ZEIN DA BIDEZKO ESKAERA HORREN OINARRIA?

  • Riberas del Urumea SL enpresa jabearen administrazio-kontseiluaren akta, 2016ko abenduan egindakoa. Horren bidez, onartu egin zen Pedroren eskaera, Antso Jakitunaren kaleko 35eko laugarren solairuko etxebizitzan mantentzeko, 1960tik bizi den etxebizitzan, hain zuzen ere, bere kontratua biziartekoa delako.
  • Amarako gizarte-zerbitzuen txostenetan egiaztatutako kalteberatasun-egoera larria.
  • Eta Pedrok bere biziarteko kontratua, etxegabetze-demandaren bidez bidegabeki amaitua, urtebetez luzatzeko duen eskubidean, 2024ko maiatzaren 26ra arte, Estatuko Etxebizitzaren Legeak maizter kalteberentzat eta edukitzaile handientzat arautzen duena, kasu honetan bezala.

Pedroren drama errentatzaileak Udalari Antso Jakitunaren 35eko eraikinean luxuzko 57 etxebizitza eraikitzeko lizentzia eskatzen dionean, PEDROri EZEZ JAKINARAZI GABE, eraberritze-proiektua Pedro etxebizitzan zegoelaegiten saiatuz (horrek esan nahi du etxea behera botatzea).

Pedrok mota guztietako presioak jasan ditu errentatzailearengandik, adibidez, berogailua eta ur beroa kendu dizkiote hiru urte baino gehiagoz.

Aipatutako Administrazio Kontseiluaren akta bere esku duen arren, honek ez du eragozten RIBERAS DE URUMEA SLk KONTRATUA AMAITZEAGATIKO ETXEGABETZE DEMANDA bat abiaraztea. Demanda horren amaiera da ekainaren 9rako kaleratze-data ezartzea; izan ere, azalpenik gabe, Lehen Auzialdiko 7. Epaitegiak UKATU EGIN DIO ekainaren 30era arte utzarazpena etetea dokumentalki egiaztatutako kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretua oinarri hartuta, hala nola Pedroren kasua, berriki Aldundiak MENDEKOTASUN LARRIKO 2 gradua eman baitio.

BABESGABETASUN-EGOERA HAU BESTE HIGIEZINEN ENPRESEK ETA INBERTSIO-FUNTSEK, EUREN MAIZTERREI ERAGITEN DIENA ERE BADA. Enpresa horiek eraikinak eraberritu eta hotel edo/eta luxuzko etxebizitza bihurtzen dituzte, salgai edo alokatzeko, eta, horretarako, egungo okupatzaileak bota behar dituzte.Estrategia hori AZORAk Gros auzoko Bermingham 1, Zabaleta 55 eta Segundo Izpizua 2 kaleetako hiru eraikinekin jarraitzen ari da.

RIBERAS DE URUMEA, ETXEGABETZEA ETEN ETA ETA ERRENTA ESKURAGARRIA ETA BIZI ARTEKO IRAUPENA DUEN ETXEBIZITZA ESKAINI PEDRORI.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA BAI, AHAL DA

Amarako gizarte-zerbitzuen txostenetan egiaztatutako kalteberatasun-egoera larria

foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com Rosa-Garcia-2-de-junio-2023-foto-GD
foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com Rosa-Garcia-2-de-junio-2023-foto-GD