Donostia San Sebastián, «pedimos a la Corporación Municipal que presione al fondo buitre para que proceda a la renovación de los contratos»

Kaleratzeak STOP Desahucios Donostia

LOS VECINOS Y VECINAS DE BERMINGHAM 1, ZABALETA 55 Y SEGUNDO IZPIZUA 2, JUNTO A STOP DESAHUCIOS E INQUILINOS AZORA HEMOS PRESENTADO UNA MOCIÓN DE CONTROL AL PLENO CELEBRADO ESTA MAÑANA, CUYOS 4 PRIMEROS PUNTOS HAN SIDO APROBADOS POR UNANIMIDAD, MIENTRAS QUE EL 5º HA DECAIDO CON LOS VOTOS EN CONTRA DE PNV, PSE-EE Y PP. EN LA RUEDA DE PRENSA PREVIA AL PLENO, EN LA QUE HEMOS PRESENTADO LA MOCIÓN, NOS HAN ACOMPAÑADO REPRESENTANTES DE ELKARREKIN PODEMOS-IU EN JUNTAS GENERALES, SINDICATOS COMO ESK, ORGANIZACIONES COMO CÁRITAS ALTZA-LARRATXO Y ALOKAIRU BENTA BERRI, INQUILINAS-OS DEL FONDO BUITRE BLACKSTONE.

EN LA MOCIÓN HEMOS SOLICITADO A LA CORPORACIÓN, Y SE HA APROBADO, LO SIGUIENTE:

  • Que intermedie a través de la Alcaldía para que Azora renueve por 7 años los contratos que vayan expirando, cumpliendo de este modo la promesa realizada por este Fondo de Inversión cuando aterrizaron en Donostia, al alcalde Eneko Goia en Enero del 2020, tal y como lo recogieron los medios de comunicación.
  • Que se obligue a Azora a alquilar los 23 pisos (hasta este momento) que se encuentran vacíos debido a que no han hecho ningún contrato nuevo desde Febrero de 2020, con la idea de ir vaciando todos los pisos para convertirlos en viviendas de lujo, contribuyendo a agravar la burbuja inmobiliaria de la ciudad que tiene los alquileres mas caros del estado, incumpliendo el uso residencial de los mismos y confirmando el modus operandi de estos fondos buitre de venta de activos inmobiliarios con los que generan enormes beneficios, el ejemplo ha sido la venta del edificio emblemático de Ijentea 2.Se adjunta con el comunicado un Dossier explicativo sobre estas actuaciones.

Tras un primer contacto de la Alcaldía con Azora, se confirma que el Fondo de Inversión tiene como objetivo vaciar las viviendas de sus inquilinos actuales para acometer reformas en los inmuebles. Este hecho, cuyo único objetivo es especulativo, tendrá como consecuencia la expulsión de sus hogares de al menos 30 familias durante los próximos 12 meses.

Familias a las que el anterior dueño de los inmuebles, Inmobiliaria Vascongada, prometió la renovación de los contratos, política que ha venido manteniendo durante décadas, viviendas que fueron alquiladas vacías y en mal estado. Por ello los vecinos tuvieron que realizar costosas inversiones que ahora no las pueden recuperar.

Existen también 14 inquilinos-as de renta antigua que debido a que no pueden ser expulsados, han recibido algunos de ellos presiones para que abandonen los inmuebles.

Queremos también dejar constancia de la dejación de los deberes de mantenimiento por parte de Azora que los vecinos están sufriendo, como porteros automáticos y ascensores que no funcionan, ventanas que no se reparan, etc. medidas de presión que ejerce Azora para lograr el vaciado de los inmuebles.

Por todo ello, y debido al problema social que se está generando, pedimos a la Corporación Municipal que presione al fondo buitre Azora para que proceda a la renovación de los contratos, y al alquiler de los pisos vacíos

Por último, manifestamos públicamente nuestra firme voluntad de que no vamos a desalojar nuestros hogares, que vamos a continuar abonando las rentas y gastos establecidos en nuestros contratos

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

POR LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SIETE AÑOS

NO A LOS DESALOJOS

FONDOS, BUITRE KANPORA

GROS AUZOKO BERMINGHAN 1, ZABALETA 55 ETA SEGUNDO IZPIZUA 2 ERAIKINETAKO BIZILAGUNOK, KALERATZEAK STOP ETA INQUILINOS DE AZORAREKIN BATERA, MOZIO BAT AURKEZTU DUGU GAUR GOIZEKO UDALBATZAN. LEHENENGO 4 PUNTUAK AHO BATEZ ADOSTU DIRA ETA 5. EAJ, PSE ETA PP UDAL-TALDEEN KONTRAKO BOZKEK ATZERA BOTA DUTE. UDALBATZA BAINO LEHEN EGIN DUGU PRENTSAURREKOAN, GUREKIN BATZAR NAGUSIETAKO ELKARREKIN PODEMOS-IUKO KIDEAK, ESK SINDIKATUA ETA CARITAS ALTZA-LARRATXO ETA ALOKAIRU BENTA BERRI, BLACKSTONE FUNTS PUTREAREN MAIZTERREK OSATUTAKO ELKARTEA, IZAN DIRA GUREKIN.

MOZIOAN HONAKO HAU ESKATU DUGU:

  • Alkatetzaren bitartez bitartekari lanak egin ditzala Azorak amaitzen doazen kontratuak 7 urterako berritu ditzan, Inbertsio Funts honek Eneko Goia alkateari Donostiara iritsi zenean, 2020ko otsailean, agindutakoa betez, eta komunikabideek jaso zutela.
  • Azora behartua izan dadila (orain arte) hutsik dauden 23 pisuak alokatzera, 2020ko otsailaz geroztik ez baitute kontratu berririk egin, pisu guztiak hustu eta luxuzko etxebizitzetan bihurtzeko asmoz, estatuko alokairu garestienak dituen hiriko higiezinen burbuila larriagotzen lagunduz. Honela, horien bizitegi-erabilera urratzen dute eta funts putre honek aktibo higiezinak saldu eta etekin handiak ateratzeko modus operandi-a berretsiz. Horren adibidea Ijentea 2ko eraikin enblematikoaren salmenta izan da.Komunikatuarekin batera, gai hauei buruzko txosten bat erantsi da.

Alkatetzak Azorarekin izandako lehen harremanaren ondoren, baieztatu da Inbertsio Funtsaren helburua egungo maizterren etxebizitzak hustea dela, higiezinetan erreformak egiteko. Gertaera honen ondorioa, soilik helburu espekulatiboa duena, datozen 12 hilabetetan, gutxienez, 30 familia etxegabetuak izango direla da.

Higiezinen aurreko jabeak, Inmobiliaria Vascongadak, kontratuak berrituko zituela agindu zien familiei, hainbat hamarkadetan mantendu zuen politika baitzen. Etxebizitza hauek hutsik eta egoera kaxkarrean alokatu zituzten. Horregatik, auzotarrek inbertsio garestiak egin behar izan dituzte, orain berreskuratu ezin ditzaketenak.
Errenta zaharreko 14 maizter ere badaude eta, kanporatu ezin dituztenez, horietako batzuek presioak jasotzen ari dira, bere kabuz alde egin dezaten.

Era berean, adierazi nahi dugu Azorak mantentze-lanak egiteko dituen betebeharrekin ez dela kunplitzen ari, besteak beste, atezain automatikoak, funtzionatzen ez duten igogailuak, konpontzen ez diren leihoak eta abar. Hauek dira etxebizitzak husteko erabiltzen ari direnpresio-neurriak.

Horregatik guztiagatik, eta sortzen ari den arazo soziala dela eta, Udalbatzari eskatzen diogu presio egin diezaiola Azora putre funtsari kontratuak berritzeko eta hutsik dauden pisuak alokatzeko.
Azkenik, publikoki adierazi nahi dugu ez ditugula gure etxeak utziko, eta gure kontratuetan ezarritako errentak eta gastuak ordaintzen jarraituko dugula.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

ETXEGABETZERIK EZ

KONTRATUAK ZAZPI URTERAKO BERRITU!

FUNTS PUTREAK KANPORA!

Kaleratzeak STOP Desahucios Donostia