Izagirre anuncia su compromiso de construir más de 7.000 viviendas para garantizar el acceso a la vivienda en Donostia

Donostian etxebizitzarako sarbidea bermatzeko 7.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko konpromisoa iragarri du Izagirrek

El candidato a la Alcaldía de Donostia, Juan Karlos Izagirre, ha desgranado hoy desde la plaza Easo las zonas de la ciudad en las que se compromete a construir vivienda y el número total de ellas. En cuanto al modelo de vivienda a construir, ha reiterado que en todas las promociones, la mayoría serán vivienda protegida de alquiler. Y de estas, un 20% se reservará para las y los jóvenes.

Juan Karlos Izagirre ha comenzado su intervención subrayando cuál es la principal prioridad de EH Bildu de Donostia: «Que los y las donostiarras puedan llevar adelante sus proyectos de vida en la ciudad, creando oportunidades para ello». Y ha lamentado que en estos momentos la ciudadanía tenga «cada vez menos oportunidades» para poder llevar a cabo este objetivo básico, sobre todo «por la imposibilidad de acceder a una vivienda». «El acceso a la vivienda en Donostia es cada vez más difícil», ha señalado.

Izagirre ha recordado los datos, por todos y todas conocidos, sobre la carestía de la vivienda en la capital guipuzcoana: en compra, más de 500.000 euros de media y en alquiler se superan los 1.000 euros mensuales de media, con un incremento del 45% desde que Eneko Goia es alcalde.

El candidato de EH Bildu ha señalado que todo ello «es consecuencia directa de la política de vivienda llevada a cabo en Donostia durante los últimos años», ya que «el Gobierno Municipal actual no ha aplicado todos los instrumentos a su alcance para garantizar el acceso a la vivienda».

Y, entre estos instrumentos no utilizados por Goia, ha recordado dos. Por una lado, «no ha aprovechado las oportunidades que ofrece la Ley vasca de vivienda de 2015 para destinar las viviendas vacías al mercado del alquiler» y, por otro lado, «el alcalde del PNV ha limitado al mínimo el número de viviendas públicas en las nuevas promociones». Y no solo eso, «además, la mayoría de estas viviendas públicas han sido viviendas tasadas, inaccesibles para la mayoría de los y las donostiarras», ha destacado Izagirre.

Ante esta grave situación que padecemos en Donostia, el candidato a la Alcaldía ha expuesto las soluciones concretas que plantea EH Bildu. En primer lugar, ha querido subrayar la importancia del acuerdo alcanzado en Madrid por EH Bildu sobre la Ley de Vivienda y, en este sentido, ha recordado su compromiso hecho público en el Kursaal hace unos días para declarar a Donostia «ciudad tensionada», lo cual permitirá poder regular los precios del alquiler.

Pero, como viene reiterando durante estas semanas, hacen falta más medidas para poner este problema en vías de solución: «Hoy me comprometo a ir más allá», ha declarado Izagirre, y ha anunciado «la posibilidad de construir más de 7.000 viviendas para crear oportunidades para los y las donostiarras y garantizar el acceso a la vivienda».

«Al igual que topar los alquileres es imprescindible, también lo es la construcción de nuevas viviendas», ha afirmado, recordando que «muchos y muchas donostiarras han tenido que abandonar su barrio y su ciudad por la imposibilidad de acceder a una vivienda». «EH Bildu va a tomar medidas para darle la vuelta a esta situación», ha destacado.

En este sentido, Izagirre ha anunciado que en las dos próximas legislaturas el Gobierno Municipal de EH Bildu construirá 7.000 viviendas en varias promociones:

  • 3.000 aproximadamente en la ribera del Urumea (De estas, 1.200 en los terrenos de los cuarteles de Loiola, y 1.750 en Txomin Enea, Ciudad Jardín y Martutene).
  • 800 en Ibaeta.
  • 280 en Easo, una vez soterrada la playa de vías.
  • 250 en Esnabide, que es una promoción que ya está aprobada y que es 100% pública gracias a EH Bildu.
  • 230 en Zardoya-Otis. Aunque la planificación en vigor permite construir el doble de viviendas, EH Bildu va a apostar por crear un espacio mixto, con zonas residenciales, de ocio y parcelas para la actividad económica. A todas estas, hay que sumar las 2.500 viviendas que se van a poder construir cuando se transforme la variante GI-20, que ya fueron anunciadas por Izagirre el pasado 14 de abril cuando presentó el proyecto integral para transformar la vieja variante en una avenida urbana amable. «Estas 2.500 viviendas a construir en los terrenos que se van a recuperar para la ciudad van a ser de titularidad pública», ha remarcado Izagirre. Y es que tan importante como el número de viviendas es el porcentaje de vivienda pública en estas nuevas promociones. «Nosotros y nosotras lo tenemos claro», ha declarado. «En todas las promociones, la mayoría serán vivienda protegida de alquiler. Y de estas, un 20% se reservará para las y los jóvenes», ha avanzado. Por último, Izagirre se ha comprometido a que todos estos barrios se conviertan en «barrios vivos y habitables». Para ello contarán con los servicios y equipamientos básicos necesarios.

Donostian etxebizitzarako sarbidea bermatzeko 7.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko konpromisoa iragarri du Izagirrek

EH Bilduko alkategaiak, Juan Karlos Izagirrek, Easo plazatik etxebizitza berriak eraikitzeko bere proposamenak zehaztu ditu. Eraiki beharreko etxebizitza ereduari dagokionez, esan du Donostian izango diren promozio berri guztietan etxebizitza gehienak babestuak eta alokairuzkoak izango direla, eta hauetatik %20 gazteentzat bideratuko direla.

Juan Karlos Izagirrek EH Bilduren lehentasuna zein den azpimarratuz ekin dio bere hitzartzeari: «Donostiarrek euren bizi proiektuak aurrera eraman ahal izatea, horretarako aukerak sortuz». Tamalez, «azkeneko urteotan donostiarrak aukera hori galtzen» ari direla adierazi du, eta gaineratu du «arrazoi nagusietako bat etxebizitza eskuratzeko ezintasuna» dela. «Gero eta zailagoa da Donostian etxebizitzarako sarbidea lortzea», azpimarratu du Izagirrek.

Ildo horretatik, Donostiako datuak gogorarazi ditu: etxebizitzen salmenta prezioa batez beste 500.000 eurokoa da, eta alokairua 1.000 eurotik gora hilean; %45 igo da Goia alkate denetik.

EH Bilduko hautagaiak baieztatu du hau dela «azkeneko urteotako etxebizitza politikaren ondorioetako bat», izan ere, «Udal gobernu honek ez ditu bere esku egon zitezkeen tresna guztiak erabili etxebizitzara sarbidea bermatzeko».

Eta Goiak erabiltzen ez dituen tresna horien artean bi gogoratu nahi izan ditu. Alde batetik, «ez ditu baliatu 2015eko Etxebizitzaren Euskal Legeak ematen dituen aukerak etxebizitza hutsak alokairuaren merkatura bideratzeko» eta, bestetik, «EAJko alkateak promozio berrietan etxebizitza publikoen kopurua minimora mugatu du». Eta ez hori bakarrik, Izagirrek nabarmendu duenez, «etxebizitza publiko asko tasatuak izan dira, donostiar gehienentzat eskuraezinak».

Donostian dugun egoera larri horren aurrean, alkategaiak EH Bilduren konponbide zehatzak azaldu ditu. Lehenik eta behin, Madrilen Etxebizitza Legearen inguruan EH Bilduren babesari esker lortutako akordioaren garrantzia azpimarratu nahi izan du, eta, alde horretatik, gogora ekarri du duela egun batzuk Kursaalean hartutako konpromisoa «Donostia eremu tentsionatua» izendatzeko, alokairuaren prezioak arautu ahal izateko.

Baina, horrez gain, neurri gehiago behar dira etxebizitzaren arazoa konponbidean jartzeko: «Gaurkoan harago joateko nire konpromisoa iragarriko dut», esan du Izagirrek, eta zera jakinarazi du: «Donostiarrentzat aukerak sortzeko eta etxebizitzara sarbidea bermatzeko 7.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko aukera iragarri nahi dut».

«Alokairuan esku-hartzea ezinbestekoa den moduan, etxebizitza berriak eraikitzea ere bada», esan du Izagirre alkategaiak, gogora ekarriz donostiar askok utzi behar izan dutela euren auzoa eta hiria «etxebizitza eskuratzeko ezintasunaren ondorioz». «Guk erronka honi helduko diogu», nabarmendu du.

Ildo horretatik, Juan Karlos Izagirrek iragarri du hurrengo bi legealdietan EH Bilduko Udal Gobernuak 7.000 etxebizitza eraikiko dituela, hainbat sustapenetan:

  • 3.000 inguru Urumearen ertzean (Hauetatik 1.200 Loiolako kuartelen lur eremuan eta 1.750 Txomin enea, Lorategi Hirian eta Martutenen).
  • 800 Ibaetan.
  • 280 Eason, trenbidea lurperatu ostean.
  • 250 Esnabiden. Onartuta dagoen sustapena da hau, eta % 100 publikoa izango da EH Bilduri esker.
  • 230 Zardoya-Otisen. Indarrean dagoen plangintzaren arabera kopuru hau bikoitza izan zitekeen arren, EH Bildu jarduera ekonomikorako guneekin eremu mistoa sortzeko apustua egingo du. Horiei guztiei GI-20 saihesbidea eraldatzen denean eraiki ahal izango diren 2.500 etxebizitzak gehitu behar zaizkie. Gogoratuko denez, Izagirrek iragan apirilaren 14an aurkeztu zuen saihesbide zaharra hiribide atsegin bihurtzeko proiektu integrala eta bertan iragarri zuena gogora ekarri du gaurkoan ere: «GI-20 bariantearen eraldaketari esker berreskuratuko ditugun eremuetan beste 2.500 etxebizitza eraikitzeko aukera izango dugu, publikoak guztiak». Beste aldetik, etxebizitzen kopurua bezain garrantzitsua da etxebizitza publikoen ehunekoa zehaztea sustapen berri horietan. «Guk argi daukagu», berretsi du Izagirrek: «Donostian izango diren promozio berri guztietan, etxebizitza gehienak babestuak eta alokairuzkoak izango dira, eta, hauetatik %20a gazteei bideratuak izango dira. Azkenik, Izagirrek konpromisoa hartu du auzo horiek guztiak «auzo bizigarriak» izateko. Horretarako, behar diren oinarrizko zerbitzu eta ekipamenduak izango dituzte.

EH Bildu Donostia

Donostian etxebizitzarako sarbidea bermatzeko 7.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko konpromisoa iragarri du Izagirrek
Donostian etxebizitzarako sarbidea bermatzeko 7.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko konpromisoa iragarri du Izagirrek