EN APOYO DE LAS 40 FAMILIAS DE LAS VPO DE ERRENTERIA. 14 DE ELLAS HAN RECIBIDO BUROFAXES COMUNICÁNDOLES LA FINALIZACIÓN DE SUS CONTRATOS PROTEGIDOS

FOTO https://GipuzkoaDigital.com

KALERATZEAK STOPEK ETA ALOKAIRUK (BENTA-BERRIKO BOETAKO BIZILAGUN-ELKARTEA) ELKARRETARATZEA ETA PRENTSAURREKOA DEITU DITUZTE OSTEGUNEAN, HILAK 5, 11:00ETAN, EUSKO JAURLARITZAREN EGOITZAREN AURREAN (Andia kalean) ERRENTERIAKO BOEETAKO 40 FAMILIEN ALDE.

HORIETAKO 14K BUROFAXAK JASO DITUZTE, ALOKAIRUAK AMAITZEN ZAIZKIEN HEINEAN, BABESTUTAKO KONTRATUAK AMAITU DIRELA JAKINARAZIZ, ETXEBIZITZAK UTZI ETA GILTZAK ENTREGATZEKO DATAREKIN.

Jauregizarrek burofax batekin erantzun egin dio, diru-laguntzak jasotzearen truke, babestutako alokairuekin jarraitzeko abenduaren 7ko 6319 aginduari heltzeko eskaerari. Burofax horretan adierazten duenez, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarraitzen du etxebizitzak eros ditzaten, eta horrek aurrera egiten ez badu, babes ofizialeko etxebizitzen prezioan eskainiko die erosketa maizterrei.

Egoera ekonomikoarengatik erosketa honi uko egiteak aukera ematen dio errentatzaileari desahuzio-demandari ekiteko, kontratua amaitu delako.

Kontzentrazioa amaitzean, Arriola sailburuari zuzendutako idazki sinatu bat erregistratuko dugu, babestutako kontratuekin jarraitzeko beharrezko ahaleginak egin ditzan, edo, halakorik ezean, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea erabil dezan, eta maizterrek erosi ezin dituzten etxebizitzak babes ofizialeko etxebizitzen prezioan eros ditzan haien funtzio soziala bermatzeko.

Erregistratuko dugun idazkian jakinarazten dugu familia horietako gehienek hipoteka-mailegu bat eskuratzeko edota Errenterian 800 euro inguruan dagoen alokairuaren merkatuan edozer eskuratzeko zailtasunak eragingo dizkien egoera ekonomikoa dutela. Horiek guztiak alokairu sozialeko etxebizitza baten eskatzaileen ETXEBIDEren zerrendetan inskribatuta zeudela, egoera ekonomiko kaskarragatik, eta ETXEBIDEren zerrendetan berriro izena ematerakoan antzinatasun osoa galdu izana SALATU NAHI DUGU,ondorioz, alokairu sozialeko etxebizitza bat eskuratzeko aukera guztiak galdu dituzte.

Era berean, errentatzaileak bere burofaxean jakinarazi du ez duela onartuko amaitutako kontratuen alokairuen ordainketa eta maizterrei etxebizitzak erostea eskainiko diela; halakorik ezean, KONTRATUAK AMAITZEAGATIKO ETXEGABETZE-DEMANDAK AURKEZTU DITZAKE, ONARTUKO EZ DITUGUNAK, eta ezta Udalak ere, BANKU ETA ENPRESEK ESKATUTAKO ETXEGABETZERIK GABEKO UDALERRIA DEN, eta bai Jauregizarrekin, bai Jaurlaritzarekin, bitartekaritza lana egiten ari dena, martxoaren 29ko udalbatzan adostu zen bezela.

ELKARRETARATZEAN ERRENTERIAKO BIZILAGUNAK ETA BERE UDALEKO ZINEGOTZIAK IZANGO DIRA.

BAI, AHAL DA

STOP DESAHUCIOS Y ALOKAIRU (AVV VPO DE BENTA-BERRI) CONVOCAMOS CONCENTRACIÓN CON RUEDA DE PRENSA EL JUEVES 5 A LAS 11:00h ANTE EL GOBIERNO VASCO (c/ Andia) EN APOYO DE LAS 40 FAMILIAS DE LAS VPO DE ERRENTERIA.

14 DE ELLAS HAN RECIBIDO BUROFAXES COMUNICÁNDOLES LA FINALIZACIÓN DE SUS CONTRATOS PROTEGIDOS, SEGÚN VAN VENCIENDO SUS ALQUILERES, CON LA FECHA DE DESALOJO Y ENTREGA DE LLAVES.

Jauregizar ha respondido a nuestra petición de acogerse a la orden 6319 del 7 de diciembre para continuar con los alquileres protegidos, a cambio de recibir ayudas y subvenciones, con un burofax en el que manifiesta que sigue en contacto con el Gobierno Vasco para la adquisición de las viviendas y que, de no prosperar esta, ofrecerá la compra a los inquilinos a precios de VPO.

La imposibilidad de compra por la mayoría de estos por su situación económica precaria permite al arrendador iniciar la demanda de desahucio por finalización del contrato.

Al finalizar la concentración, registraremos un escrito firmado dirigido al Consejero Arriola para que haga los esfuerzos necesarios para la continuidad de los contratos protegidos o, en su defecto, que ejerza el derecho de tanteo y retracto y adquiera a precios de VPO las viviendas que no puedan comprar los inquilinos y las dedique a su función social.

En el escrito a registrar le comunicamos que la mayoría de estas familias tienen una situación económica que no les permite acceder a un préstamo hipotecario y tampoco al mercado del alquiler, que en Errenteria ronda los 800 euros de media. Que todas ellas estaban inscritas en las listas de ETXEBIDE de solicitantes de una vivienda de alquiler social por su situación económica precaria y DENUNCIAMOS la perdida de toda la antigüedad al inscribirse de nuevo en las listas de ETXEBIDE, lo que implica muy pocas posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler social.

A su vez, el arrendador ha comunicado en su burofax que no va a admitir el pago de los recibos de los contratos finalizados y que procederá a ofrecer la compra de las viviendas a los inquilinos y que, de no producirse, puede optar por interponer DEMANDAS DE DESAHUCIOS POR FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, QUE NO VAMOS A PERMITIR, ni tampoco el Ayuntamiento que se ha declarado LIBRE DE DESAHUCIOS INSTADOS POR BANCOS Y EMPRESAS, y que viene intermediando tanto con JAUREGIZAR como con el Gobierno Vasco, tal y como se aprobó en el pleno del 29 de marzo.

A LA CONCENTRACIÓN ASISTIRÁN VECINOS-AS Y CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA.

SÍ, SE PUEDE

VPO DE ERRENTERIA

STOP Desahucios Donostialdea
STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com
STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com