«DENUNCIAMOS QUE JAUREGIZAR HA MANDADO UN BUROFAX A 13 FAMILIAS DE LAS VPO DE ERRENTERIA FIJANDO EL DÍA DE DESALOJO DE SU VIVIENDA» STOP DESAHUCIOS

foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com

VECINOS-AS DE LAS VPO DE ERRENTERIA, STOP DESAHUCIOS Y ALOKAIRU (AVV VPO Benta Berri), AGRADECEMOS EN ESTA CONCENTRACIÓN LA PRESENCIA DE LA CIUDADANÍA, JUNTEROS-AS DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS-IU, CONCEJALES DE ELKARREKIN PODEMOS-IU EN EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA, CONCEJALES DE EH BILDU, PSE-EE Y ELKARREKIN PODEMOS-IU EN EL DE ERRENTERIA, SINDICATOS COMO LAB Y ORGANIZACIONES SOCIALES COMO CÁRITAS ALTZA-LARRATXO, ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS GEPE Y SATORRALAIA PARA EVITAR LOS DESALOJOS comunicados por el arrendador entre mayo y junio de las viviendas protegidas del paseo de Arramendi, por ahora, de 13 MODESTAS FAMILIAS y reivindicar:

LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS DE 40 FAMILIAS, una vez que el 16 de abril finaliza el periodo de 15 años de los alquileres protegidos de esta VPO.

INSTAR A JAUREGIZAR PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. a acogerse a la ORDEN 6319 de 7 de diciembre de 2021 dictada por la CONSEJERÍA DE VIVIENDA, por la que las empresas propietarias de las VPO en régimen de alquiler PUEDEN CONTINUAR con los ALQUILERES ASEQUIBLES, recibiendo a cambio ayudas y subvenciones.

Especialmente agradecemos la aprobación en el PLENO MUNICIPAL del 29 de marzo de nuestra moción en la que solicitábamos a la corporación DEFENDER NUESTROS INTERESES INTERMEDIANDO CON LA EMPRESA Y EL Gobierno Vasco.

Por último, NO DESCARTAMOS SOLICITAR AL GOBIERNO VASCO QUE EJERZA EL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO, comprando las viviendas a precios de VPO para mantener los alquileres sociales.

Ante lo cual hemos dirigido, este lunes, UN BUROFAX AL ARRENDADOR, firmado por los vecinos y STOP Desahucios, comunicando que los afectados no van a desalojar las viviendas, que van a seguir pagando la renta actual protegida y queesperan que el arrendador no utilice la vía judicial de instar demandas de desahucio por finalización de contrato. En el mismo escrito, se le propone acogerse al DECRETO 6319 POR EL QUE, A CAMBIO DE RECIBIR AYUDAS FINANCIERAS Y SUBVENCIONES, como la que ya recibió Jauregizar, a fondo perdido, del 10% del coste de construcción de las viviendas, PUEDAN CONTINUAR CON LOS ALQUILERES PROTEGIDOS QUE HAYAN FINALIZADO SU PROTECCIÓN O QUE VAYAN A HACERLO.

Estas familias modestas procedían de las listas de Etxebide como solicitantes de una vivienda de alquiler social y ya entonces tenían dificultades para acceder al mercado privado de alquiler o a un préstamo hipotecario. Esta situación hoy se ha agravado por el aumento constante de los precios del alquiler, que en Errenteria están entorno a los 800 euros mensuales, por el aumento de solicitantes en ETXEBIDE de una vivienda de alquiler social en nuestra comarca, que cuenta con un parque publico de viviendas totalmente insuficiente y por el incremento también en nuestra zona de la precariedad y desigualdades sociales que durante la pandemia, y ahora con la crisis energética, se ha agudizado aun más, que les impide acceder a un préstamo hipotecario. Situación de muchos inquilinos-as que conoce perfectamente el arrendador a través de las declaraciones de la renta que anualmente le entregan para fijar la cuantía del alquiler protegido.

Además, tenemos que denunciar que estos inquilinos han perdido la antigüedad en Etxebide del periodo en el que han vivido en estas VPOs y, por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad de acceder, a medio plazo, a una vivienda de alquiler social. Todas estas familias llevan viviendo años y están arraigadas en el municipio Y MANIFIESTAN SU FIRME VOLUNTAD DE SEGUIR VIVIENDO EN ELLAS Y, POR LO TANTO, NO VAN A DESALOJARLAS

POR LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS PROTEGIDOS Y ASEQUIBLES DE LOS INQUILINO-AS DE LAS VPO DE ERRENTERIA.

SÍ, SE PUEDE

ERRENTERIAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZETAKO BIZILAGUNEK, KALERATZEAK STOPEK ETA ALOKAIRUK (Benta Berriko BOEtako elkarteak) ELKARRETARATZE HONETARA HURBILDU DIREN HERRITAR, BATZAR NAGUSIETAKO EH BILDU ETA ELKARREKIN PODEMOS-IUKO ORDEZKARIEI, DONOSTIAKO ELKARREKIN PODEMOS-IUKO ZINEGOTZIEI, ERRENTERIAKO EH BILDU, PSE-EE ETA ELKARREKIN PODEMOS-IU ORDEZKARIEI, CÁRITAS ALTZA-LARRATXO, SATORRALAIA, GEPE JUBILATU ETA PENTSIONISTA ANTOLAKUNTZEI ETA LAB SINDIKATUARI ESKERRAK EMAN NAHI DIZKIEGU BERTARATZEAGATIK. HEMEN GAUDE errentatzaileak Arramendi pasealekuko babestutako etxebizitzetan 13 FAMILIA ZAURGARRIEI adierazitako ETXEGABETZEAK SAIHESTEKO eta ondorengoa aldarrikatzeok:

40 FAMILIEN KONTRATUEN JARRAITASUNA, sustapen honetako alokairu babestuen 15 urteko epea apirilaren 16an amaitzen denean.

2021eko abenduaren 7ko 6319 DEKRETUARI, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak ebatzitakoa eta AMAITU DIREN EDO AMAITZEAR DAUDEN BABESTUTAKO ALOKAIRUEKIN JARRAITZEKO ENPRESA JABEEI DIRU-LAGUNTZAK JASOTZEKO AUKERA ESKAINTZEN DUENA, HELTZEA ESKATZEN DIOGU.

Udalbatzaren laguntza eskertzen dugu, martxoaren 29an egindako osoko bilkuran bizilagunek eta Kaleratzeak STOPek GURE ALDARRIKAPENEKIN BAT EGITEA eta enpresa eta Jaurlaritzarekin bitartekaritza egin zezaten eskatu genien. Azkenik, EZ DUGU BAZTERTZEN EUSKO JAURLARITZARI TANTEO- ETA ERRETRAKTU-ESKUBIDEA GAUZA DEZAN ESKATZEA, etxebizitzak BOEen prezioan erosiz alokairu sozialak mantentzeko.

Horregatik, astelehenean bidalitako burofax baten bitarte, ERRENTATZAILEARI bizilagunek eta Kaleratzeak STOPek jakinarazten diogu kaltetuek ez dituztela etxebizitzak hustuko, egungo errenta babestua ordaintzen jarraituko dutela eta espero dutela errentatzaileak ez ditzala kontratua amaitzeagatiko etxegabetze demandak aurkeztu.

Familia horiek Etxebideko zerrendetatik zetozen alokairu sozialeko etxebizitza baten eskatzaile gisa, eta ordurako zailtasunak zituzten alokairuko merkatu pribatuan edo hipoteka-mailegu bat eskuratzeko. Egoera horrek bere horretan dirau eta, gainera, larriagotu egin da; alokairuak, 800 euro inguruko prezioak dituzte jada Errenterian, etxebizitza parke publikoa ez da nahikoa dauden beharrei heltzeko, prekarietate eta desberdintasun egoerak hareagotu dira eta, orain, pandemia eta egungo energia-krisik hauek muturrera eraman ditu.

Maizter askoren egoera da hau eta errentatzaileak ondo baino hobeto ezagutzen du. Hauek, alokairu babestuaren zenbatekoa finkatzeko, errenta-aitorpenak urtero bidali behar dituzte. Honetaz aparte, salatu behar dugu maizter horiek antzinatasuna galdu dutela Etxebiden BOE horietan bizitzera iritsi zirenetik eta, beraz, ez dute inolako aukerarik epe ertainean alokairu sozialeko etxebizitza bat eskuratzeko.

Familia horiek guztiek urteak daramatzate udalerrian bizitzen eta ETXEBIZITZA HORIETAN JARRAITZEKO BORONDATEA DUTE; EZ DITUZTE KALERATUKO.

ERRENTERIAKO BOEETAKO MAIZTERREN KONTRATU BABESTU ETA ESKURAGARRIAK MANTENDU!

BAI, AHAL DA

VPO DE ERRENTERIA

foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com
foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com

STOP DESAHUCIOS