INQUILINOS AZORAK ETA KALERATZEAK STOPEK SALATU DUTENEZ, INMOBILIARIA VASCONGADA – LAZORA S.I.I. ENPRESAK MAIZTERREI ALOKAIRU-KONTRATUAK AMAITU DIRELA JAKINARAZTEN ARI ZAIE BUROFAX BIDEZ, BERAIEN EGOERA LARRIAGOTUZ ETA DENA HIRU ERAIKIN HUSTUTZEKO ASMOZ

Rosa García

NABARIA DA INBERTSIO FUNTSAK ALKATEARI, 2020KO OTSAILEAN INMOBILIARIA VASCONGADA EROSTERAKOAN, KONTRATUEN BERRITZEAREKIN JARRAITUKO ZUELA EZ DELA BETETZEN ARI.

Inmobiliaria Vascongadaren etxebizitzak erosi eta bi urtera, Lazora S.I.I. funtsak higiezin horiek etekina ateratzeko asmoz erosi zituela berretsi da, Ijentea 2ko finkarekin egin zuen bezala.

Joan den azaroaren 3ko salaketaren ondoren, maizter gehiagok baieztatu egin dute aipatutako burofaxak jaso dituztela, nahiz eta inbertsio-funtsak Donostiako alkateari hitza eman zion hau ez zela gertatuko, 2020ko otsailean hirira iristerakoan. Eneko Goiak berak adierazi zuenez, funtsak adierazi zion “egun indarrean dauden kontratuekin jarraitzeko asmoa du, egungo baldintzetan. Erne egongo gara, baina konpromiso hori helarazi digute”.

Egoeraren larritasuna ikusita, eta alkatetzak kontratuak zazpi urterako berritu ditzaten bitartekaritza lana egin duen arren, Inmobiliaria Vascongada sozietate anonimoak LAZORA S.I.I. funtsak erosi aurretik egiten zuen bezala, agindua haustu dutelaagerian da inbertsio-funtsak Berminghan 1, Zabaleta 55 eta Segundo Izpizua 2 eraikinak hustu eta luxuzko etxebizitzak egiteko asmoa berrestearekin, etxebizitzak luxuzko etxebizitza bihurtzeko asmoz. Aukera hori da bideragarria den bakarra, hirigintzako zinegotziak astelehenean egindako batzordean adierazi baitzuen AZORAk etxebizitza horien BIZITEGI-ERABILERA errespetatu behar duela, hotel gehiago edo beste turismo-erabilera batzuk izateko aukera baztertuz.
Historia errepikatu egiten da; izan ere, LAZORA S.I.I.k iaz ere gauza bera egin zuen Ijentea kaleko 2. zenbakiko eraikinarekinondoren, aktibo hori hiriko sustatzaile bati saldu eta jasaten ari garen higiezinen burbuila puzten jarraituz.

Baina egoeraren larriena da horrelako jarduerek Donostiako higiezinen parkea estresatzen jarraitzea dakarrela, gure hiriarekin zerikusirik ez duten nazioarteko inbertitzaileak aberasteko.

LAZORA S.I.I. sozietatearen 3 akziodun nagusiak eta kapitalaren % 97,64ko edukitzaileak Herbehereetan kokatutako enpresak dira. Akziodun nagusia Richard Ellis zenaren subsidiarioa da, gaur egun CBRE, New York Stock Exchangen zerrendatutako konpainia estatubatuarra, eta higiezinen inbertsioaren munduko kudeatzailerik handiena.

Nazioarteko jabetzako inbertsio-funts horrek Espainiako legeriaz baliatzen da, inbertsioak eta jabetzak kudeatzeko kontratuak inbertsio-funtsean akzioen % 2,36ren jabe den AZORA taldeko subsidiarioekin sinatuz. Akordio hoiei esker, AZORA taldeak nazioarteko funtsa administratu, kudeatu eta ordezka dezake, zerbitzu-kontratu handien truke, Inmobiliaria Vascongada oihak zituen enpleguak Madrilgo subsidiarioen (Azzam Vivienda S.L.U eta Azora Gestión S.G.I.I.C, S.A.U) bitartez azpikontratatuz.

Inbertsio-funtsak, sozietatearen irabaziak nazioarteko inbertitzaileei ez ezik, ez du enplegurik sortzen gure hirian (are gehiago, suntsitu ere egiten ditu, kasu honetan), eta ez du zergarik ordaintzen Euskal Autonomia Erkidegoan dituen higiezinen salmentan lortutako gainbalioengatik; izan ere, diru hori estatuko beste sustapenetan berriz inbertitzen duela deklaratu du, adibidez, Ijentea 2ko diruaren kasuan, Sevillako eta Madrilgo sustapenetan.

Laburbilduz, zer balio ematen dio Euskadiri bizilagunak Grosetik kanporatzean eta enplegurik sortzen ez duen enpresa baten jarduera, zergarik ordaintzen ez duena eta inpaktu bakarra gure hirietako higiezinen burbuila puzten jarraitzea denean? Benetan ongietorria eman nahi diegu espekulatzaileei ala gure hirietatik kanporatu nahi ditugu horrelako jarrerak?

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA.

ZAZPI URTERAKO KONTRATUAK ARRAZOIZKO ALOKAIRUEKIN JARRAITZEAGATIK.

BAI, AHAL DA

INQUILINOS AZORA Y STOP DESAHUCIOS DENUNCIAN QUE LA SITUACIÓN DE LOS INQUILINOS DE INMOBILIARIA VASCONGADA – LAZORA S.I.I. SE ESTÁ AGRAVANDO CON LA LLEGADA DE NUEVOS BUROFAXES COMUNICÁNDOLES LA FINALIZACIÓN DE SUS CONTRATOS CON EL OBJETIVO ESPECULATIVO DE VACIAR LAS TRES FINCAS.

SE CONFIRMA EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROMESA REALIZADA AL ALCALDE POR EL FONDO DE INVERSIÓN EN FEBRERO 2020 A RAÍZ DE LA COMPRA DE ESTOS INMUEBLES DE QUE SEGUIRÍA CON LA POLÍTICA CONTINUISTA DE RENOVACIÓN QUE VENIA REALIZANDO INMOBILIARIA VASCONGADA.

Se confirma que, a los dos años de la adquisición de las viviendas de Inmobiliaria Vascongada, el fondo Lazora S.I.I. pretende rentabilizar su compra mediante la venta de estos inmuebles, como ya realizó el pasado año con la finca de Ijentea 2.

Tras la denuncia del pasado 3 de Noviembre, nuevos inquilinos han confirmado la recepción de los citados burofaxes, a pesar de la promesa realizada por el fondo de inversión al alcalde de San Sebastián tras su aterrizaje en la ciudad el pasado Febrero 2020 donde, según palabras del propio Eneko Goia, el fondo le trasladó que “el fondo tiene intención de continuar con los contratos actualmente vigentes en las condiciones que están. Estaremos vigilantes, pero ese es el compromiso que nos trasladan”.

Ante la gravedad de esta situación y a pesar del intento de mediación de la alcaldía para tratar de renovar los contratos por siete años, tal y como venía haciendo la Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada antes de ser adquirida por el fondo LAZORA S.I.I., la ruptura de la promesa se ha confirmado con la ratificación de la intención del fondo de inversión de vaciar los tres edificios de Berminghan 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2 para acometer reformas de las viviendas a fin de convertirlas en viviendas de lujo, única opción viable tras la manifestación por parte de la concejal de urbanismo en la comisión celebrada este lunes de que AZORA tiene que respetar el USO RESIDENCIAL de estas viviendas, descartándose así la opción de más hoteles u otros usos turísticos.

La historia se repite, puesto que LAZORA S.I.I. ya hizo lo propio el pasado año en el inmueble de C/Ijentea nº2, para después vender ese activo inmobiliario a una promotora local, contribuyendo a seguir inflando la burbuja inmobiliaria de la ciudad.

Pero lo grave de la situación es que este tipo de actuaciones supone seguir estresando el parque inmobiliario de San Sebastian para el enriquecimiento de inversores internacionales que nada tienen que ver con nuestra ciudad.

LAZORA S.I.I. es una sociedad cuyos 3 máximos accionistas y tenedores del 97,64% del capital son empresas radicadas fiscalmente en los Países Bajos, siendo el principal accionista una subsidiaria de la antigua Richard Ellis, actualmente CBRE, compañía estadounidense listada en el New York Stock Exchange, y la gestora de inversión inmobiliaria más grande del mundo.

Este fondo de inversión de propiedad internacional se beneficia de la legislación española firmando contratos de gestión de inversiones y de gestión de la propiedad con subsidiarias del grupo AZORA, poseedor del 2,36% accionarial restante en el fondo de inversión. Este acuerdo, permite al grupo AZORA administrar, gestionar y representar al fondo internacional, a cambio de suculentos contratos de servicios, trasladando los antiguos empleos de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Vascongada a las subsidiarias de Madrid que firman dichos contratos de subcontratación (Azzam Vivienda S.L.U y Azora Gestión S.G.I.I.C, S.A.U).

El fondo de inversión no solo se lleva los beneficios de la sociedad a inversores internacionales, si no que ni genera empleo en nuestra ciudad (incluso lo destruye, en este caso particular) ni paga impuestos por las plusvalías obtenidas en la venta de sus inmuebles en el País Vasco al declarar que reinvierte ese dinero en nuevas promociones inmobiliarias en territorio nacional, en el caso del dinero de Ijentea nº2, en promociones en Sevilla y Madrid.

En resumen, ¿qué valor aporta al País Vasco expulsar a los vecinos de sus inmuebles de Gros cuando esta actuación ni genera empleo, ni paga impuestos y el único impacto es seguir hinchando la burbuja inmobiliaria de nuestras ciudades? ¿Realmente queremos dar la bienvenida a los especuladores o queremos expulsarles de nuestro entorno?

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO.

POR LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS POR SIETE AÑOS CON ALQUILERES RAZONABLES.

SÍ, SE PUEDE.

STOP Desahucios Donostialdea

Rosa García
Rosa García