STOP DESAHUCIOS DE GIPUZKOA «el prestamista se adjudicará una vivienda de 90 metros cuadrados reformada que, por supuesto, cuesta más que 60.000 euros»

Por ello, a la tercera cuota impagada, el prestamista instó una demanda de ejecución hipotecaria de la que no tenia conocimiento Mª Angeles. Es a partir de la comunicacion del juzgado, en abril de 2021, de que su vivienda va a ser subastada cuando se pone en contacto con la plataforma.

STOP DESAHUCIOS DE GIPUZKOA Y Mª ÁNGELES, PENSIONISTA Y AVALISTA DE 80 AÑOS DE EDAD, AGRADECEMOS EL APOYO Y AFECTO DE LA ALCALDESA DE USURBIL, de EH BILDU, CONCEJALES DE ESTA FORMACIÓN EN DONOSTIA Y DE JUNTEROS-AS DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS-IU, DE SINDICATOS, COMO LAB Y ESK, Y ORGANIZACIONES DE PENSIONISTAS, COMO GEPE, PARA IMPEDIR LA SUBASTA INMINENTE DE SU VIVIENDA YA PAGADA DE USURBIL A MANOS DEL PRESTAMISTA USURERO, RENO AMUSEMENT S.L., VIVIENDA CON LA QUE AVALÓ EL PRÉSTAMO DE SU HIJO.

El prestamista, Reno Amusement SL, con sede en Madrid, formalizó con su hijo fallecido un préstamo hipotecario por 60.000 € con la garantía de la vivienda ya pagada de M.ª Ángeles y con la clausula abusiva del VENCIMIENTO ANTICIPADO, declarada nula por el Tribunal de Justicia de la UE.

Por ello, a la tercera cuota impagada, el prestamista instó una demanda de ejecución hipotecaria de la que no tenia conocimiento Mª Angeles. Es a partir de la comunicación del juzgado, en abril de 2021, de que su vivienda va a ser subastada cuando se pone en contacto con la plataforma.

La oposición ejercida por nuestra abogada, Maite Ortiz, consistente en oponerse a la ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas, en especial de la de vencimiento anticipado, resultó desestimada por el juez por considerarse COSA JUZGADA, ya que fue requerida por el hijo de Mª ÁNGELES, y el juzgado no la consideró abusiva.

Por lo tanto, el procedimiento sigue adelante y con él la subasta, a la espera de que surta efecto la última petición, que consiste en pedir al juzgado que requiera al prestamista indicar cuál es el importe total de las cuota pendientes hasta la actualidad (enervar), para así ver la posibilidad de suspender la subasta y poder pagar solo las cuotas dejadas de pagar cuyo importe se desconoce y no el total de la deuda, que asciende a 60.000 euros. Con esta petición se retrasaría la subasta y se amplían las soluciones de hacer frente al pago del préstamo.

De no encontrar soluciones, el prestamista se adjudicará una vivienda de 90 metros cuadrados reformada que, por supuesto, cuesta más que 60.000 euros para, posteriormente, instar al juez el desahucio de M.ª Ángeles.

Hay que señalar que, aunque nuestra afectada esta en situación de vulnerabilidad, el Código de Buenas Prácticas Bancarias (Decreto Guindos) al que podría acogerse con una carencia de cinco años no se le aplica al no estar adheridos los FONDOS BUITRE, como Zima Finances que ha comprado en julio las hipotecas morosas vascas, ni los PRESTAMISTAS como RENO AMUSEMENT.

Tenemos que denunciar una vez más el drama de los avalistas, jubilados, de edad avanzada cuya vivienda ya pagada es la garantía de préstamos de sus hijos. Tenemos seis afectados-as en la plataforma, tres de ellos octogenarios, por los que estamos luchando para que no sean desahuciados por bancos como Kutxabank, fondos buitre como PROMONTORIA COLISEUM, CORAL HOMES Y ZIMA FINANCE y por este PRESTAMISTA USURERO.

NO VAMOS A PERMITIR ESTE DESAHUCIO, EL OBJETIVO ES QUE M.ª ÁNGELES SIGA VIVIENDO EN SU CASA HASTA EL FINAL DE SUS DIAS.

PARA ELLO, VAMOS A UTILIZAR TODAS LAS VIAS JURÍDICAS, DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA EN USURBIL Y DE INTERMEDIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES, como la de la alcaldesa aquí presente y de las JJGG.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

Mª ÁNGELES SE QUEDA EN SU CASA

SÍ, SE PUEDE

GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOPEK ETA M. ÁNGELESEK, 80 URTEKO PENTSIONISTA ABAL-EMAILEA, ESKERRAK EMAN NAHI DUGU GAUR ERAKUTSITAKO SOSTENGUARENGATIK USURBILGO ALKATEARI, EH BILDUKO DONOSTIAKO ZINEGOTZIEI ETA ALDERDI HONETAKO ETA ELKARREKIN PODEMOS-IUKO BATZARKIDEEI, LAB ETA ESK SINDIKATUEI ETA GEPE PENTSIODUNEN ANTOLAKUNTZARI. DENOK BATERA USURBILGO ETXEBIZITZATIK, ORDAINDUA ETA SEME BATEN MAILEGUA ABALATZEKO ERABILI ZUENA, KALERATUA IZATEA SAIHESTU BEHAR DUGU, RENO AMUSEMENT MAILEGU-EMAILE LUKURARIAK ESKATU DUEN BEZALA.

Egoitza Madrilen duen Reno Amusement SL mailegu-emaileak 60.000 euroko hipoteka-mailegua formalizatu zuen hildako semearekin, M. Angelesen ordaindutako etxebizitzaren bermearekin eta EPEMUGA AURRERATUAREN abusuzko klausularekin, EBko Justizia Auzitegiak baliogabetzat jo zuena.

Horregatik, ordaindu gabeko hirugarren kuotaren ondoren, mailegu-emaileak hipoteka exekutatzeko demanda bat aurkeztu zuen, M. Angelesek horren berririk izan gabe. Epaitegiak 2021eko apirilean jakinarazi zion etxebizitza enkantean jarriko dela eta, orduan, plataformarekin jartzen da kontaktuan.

Gure abokatu Maite Ortizek hipoteka-exekuzioaren aurka egin zuen, abusuzko klausulak zeudelako, batez ere epemuga aurreratukoak. Epaileak aurkakotza hori ezetsi egin zuen, EPAITUTAKO GAIA dela adierazi zuelako, M. ANGELESen semeak eskatu zuelako, eta epaitegiak ez zuelako abusuzkotzat jo.

Beraz, prozedurak aurrera jarraitzen du eta, horrekin batera, enkanteak, azken eskaerak eragina izan arte. Horretan, epaitegiari eskatzen zaio adieraz diezaiola zein den gaur egun arte ordaindu gabe dauden kuoten zenbateko osoa, enkantea bertan behera uzteko aukera ikusteko eta ordaindu gabe utzitako kuotak bakarrik ordaindu ahal izateko eta ez zorra osoa, 60.000 eurokoa. Eskaera horrekin enkantea atzeratuko litzateke eta maileguaren ordainketari aurre egiteko irtenbideak zabalduko lirateke.

Konponbiderik aurkitu ezean, mailegu-emaileak 90 metro karratuko etxebizitza eraberritu bat jasoko du, jakina, 60.000 euro baino gehiago balio duena, ondoren, epaileari M. Angelesen etxegabetzea eskatzeko.

Adierazi behar da, gure kaltetua zaurgarritasun-egoeran dagoen arren, Bankuen Jardunbide Egokien Kodea (Guindos Dekretua), bost urteko gabeziarekin balia daitekeena, ez zaio aplikatzen, Zima Finances bezalako FUNTS PUTREAK, uztailean ehundaka hipoteka berankor erosi zituena, atxikita ez daudelako, ezta MAILEGU-EMAILEAK ere, RENO AMUSEMENT bezalakoak.

Beste behin ere salatu behar dugu abal-emaile erretiratu eta adin handiko pertsonen drama, haien etxebizitza ordainduta izanik, seme-alaben maileguen bermea dena. Plataforman sei kaltetu ditugu, horietatik hiru laurogei urte baino gehiago dituztenak, etxegabetuak izan daitezkenak eta horien alde borrokatzen ari gara Kutxabank bezalako banku, PROMONTORIA COLISEUM, CORAL HOMES ETA ZIMA FINANCE bezalako funts putreek eta MAILEGU-EMAILE LUKURARI hauen aurka.

EZ DUGU ETXEGABETZE HAU ONARTUKO, HELBURUA M. ANGELES BERE ETXEAN BIZITZEN JARRAITZEA DA BERE EGUNAK AMAITU ARTE.

HORRETARAKO, BIDE JURIDIKO GUZTIAK ERABILIKO DITUGU, MOBILIZAZIOA USURBILEN ETA ERAKUNDEEN BITARTEKARITZA, hemen dagoen alkatearena eta Batzar Nagusiena bezala.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

M. ANGELES BERE ETXEAN GERATUKO DA

BAI, AHAL DA

STOP Desahucios Donostialdea