Donostia San Sebastián. «Vamos a impedir por todos los medios estos dos desahucios»

STOP Desahucios Donostialdea

CON ESTA PRIMERA MOVILIZACIÓN, VAMOS A IMPEDIR EL DESAHUCIO POR IMPAGO DE RENTAS FIJADO PARA EL 3 DE MARZO CONTRA ALEJANDRA, FAMILIA MONOPARENTAL VULNERABLE Y SUS TRES HIJOS MENORES.
Y VAMOS A PARAR TAMBIÉN EL PRIMER DESAHUCIO POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO CONTRA LA ESPOSA DE IÑAKI, AMBOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INQUILINOS AZORA, al que pueden seguir otros cinco de inquilinos-as con contratos finalizados desde agosto a noviembre, que no pueden pagar la IMPAGABLE SUBIDA DEL 33% sobre las rentas actuales, que oscilan entre 750 y 900 euros.

Las plataformas convocantes y las familias afectadas agradecemos el apoyo de ciudadanas, organizaciones sociales y representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de las JJ.GG. y del Ayuntamiento, para exigir la retirada de las dos demandas de desahucio y que no interpongan más demandas a inquilinos-as en situación precaria.
Vamos a impedir por todos los medios estos dos desahucios combinando la intermediación del ayuntamiento, aprobada en el pleno de septiembre, para evitar estos y otros posibles lanzamientos de inquilinos vulnerables con la movilización social en la calle.

El drama de ALEJANDRA y sus 3 hijos empieza en marzo pasado cuando por el COVID19 cierra la empresa de limpiezas en la que trabaja, con ingresos entre 800 y 1.100 euros, y pasa a estar en ERTE hasta agosto de 2021. Hasta dos meses después no cobra el ERTE y, además de esta situación de vulnerabilidad económica, Alejandra sufre una situación familiar muy grave que conocen I.V-AZORA y los servicios sociales. Pese a ello, EL FONDO BUITRE, en vez de aplicarle la CONDONACIÓN DEL 50% de la renta de cuatro meses como regula el RDL de 31/03/2020, firma el 11 junio 2020 la MORATORIA, el pago aplazado de las 4 mensualidades adeudadas, prorrateadas sobre los 890 euros mas gastos y el IBI, que no puede pagar con el ERTE complementado con la RGI. El 17 de marzo de 2021 vuelve a firmar otro Acuerdo por el que se compromete a pagar la deuda generada de 8.669,47 euros, prorrateada en 16 meses a 541,89 cada mes, que añadida a la renta de 890 euros da una cifra de 1.431 mensuales más gastos y el IBI a pagar con unos ingresos de 1000 euros de media complementados con la RGI. En noviembre pasado el FONDO BUITRE INMISERICORDE INSTA LA DEMANDA DE DESAHUCIO.

No vamos a permitir que AZORA obtenga su objetivo de VACIAR las viviendas compradas en enero 2020 a I.V. para convertirlas en PISOS TURÍSTICOS o ir imponiendo subidas impagables, del 33%, por ahora, a seis inquilinos con los contratos finalizados, ni mucho menos CEBARSE con familias vulnerables víctimas del COVID como Alejandra. Es necesario que se les aplique un CÓDIGO como el de BUENAS PRACTICAS BANCARIAS o DECRETO GUINDOS, que desde el 6 de marzo de 2012 impide desahuciar a los hipotecados en situación de vulnerabilidad de sus viviendas habituales.

IMPIDAMOS LOS DESAHUCIOS DE I.V-AZORA DE INQUILINOS-AS VULNERABLES
RETIRADA INMEDIATA DE LAS DOS DEMANDAS ACTUALES.
CONTRATOS DE SIETE AÑOS CON LA SUBIDA FIJADA EN EL IPC SOBRE LAS RENTAS ACTUALES, NO A LA IMPAGABLE SUBIDA DEL 33%
LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UN NEGOCIO ESPECULATIVO EN MANOS DE FONDOS BUITRE. FONDOS BUITRE KANPORA.
SÍ, SE PUEDE

LEHEN MOBILIZAZIO HONEKIN, MARTXOAREN 3RAKO ALEJANDRAREN, GURASO BAKARREKO FAMILIA KALTEBERAREN ETA HAREN HIRU SEME-ALABA ADINGABEEN AURKA EZARRITAKO ERRENTAK EZ ORDAINTZEAGATIKO ETXEGABETZEA ERAGOTZIKO DUGU. Eta IÑAKIREN EMAZTEAREN AURKA JARRITAKO DEMANDA, BIAK INQUILINOS DE AZORAREN ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK, KONTRATUA AMAITZEAGATIK ERE GELDITUKO DUGU. Honen ondoren, abuztutik azarora bitartean amaituko diren kontratuak dituzten beste bost maizterrenak etor daitezke, 750 eta 900 euro arteko errentei %33ko igoera ORDAINDU AHAL EZ IZATEAGATIK.

Deialdia egin dugun plataformok eta kaltetutako familiek eskerrak eman nahi dizkiegu herritarrei, gizarte-erakundeei eta EH Bilduko eta Elkarrekin Podemos-IUko Udaleko eta Batzar Nagusietako ordezkariei, bi etxegabetze-demandak bertan behera uzteko eta egoera prekarioan dauden maizterrei demanda gehiago ez jartzeko eskaera honekin bat egiteagatik. Bi etxegabetze horiek eragotzi egingo ditugu iraileko osoko bilkuran onartutako udalaren bitartekaritza eta kaleko mobilizazioa konbinatuz maizter kalteberen kaleratzeak saihesteko.

Joan den martxoan hasi zen ALEJANDRA eta bere 3 seme-alaben drama; 800 eta 1.100 euro arteko diru-sarrerekin, COVID19a zela-eta lan egiten zuen garbiketa-enpresak itxi zuen eta 2021eko abuztura arte egongo da aldi baterako lan-erregulazioan. Bi hilabete geroago arte ez zuen aldi baterako lan-erregulazioa kobratu eta, egoera ekonomiko horretaz gain, Alejandrak familia-egoera oso larria pairatzen du, I.V-AZORAk eta gizarte-zerbitzuek ezagutzen dutena. Hala eta guztiz ere, FUNTS PUTREAK, lau hilabeteko errentaren % 50eko KONDONAZIOA aplikatu beharrean, 2020/03/31ko ELDak arautzen duen bezala, 2020ko ekainaren 11n sinatu zuen MORATORIA. Ondorioz, zor zituen 4 ordainketak hainbanatu eta 890 euroko errentari gehitzen zaie. Honetaz aparte, gastuak eta OHZ ere ordaindu behar ditu, DSBEarekin osatutako aldi baterako lan-erregulazioarekin. 2021eko martxoaren 17an beste akordio bat sinatu zuen, metatutako 8.669,47 euroko zorra ordaintzeko konpromisoa hartzen zuena, 16 hilabetetan hainbanatua, hau da 541,89ra hilero, 890 euroko errentari gehituta, hileko 1.431 euro dira guztira, OHZ eta gastuetaz aparte, batez beste 1.000 euroko diru-sarrerekin ordaintzeko. Joan den azaroan, FUNTS PUTREAK ETXEGABETZERAKO DEMANDA BIDALI ZION.

Ez dugu onartuko AZORAk bere helburua lortzea, hau da, 2020ko urtarrilean I.V.ri erositako etxebizitzak PISU TURISTIKO bihurtzeko edo ordaindu ezin diren igoerak ezartzen joatea, oraingoz kontratuak amaituta dituzten sei maizterri %33koa, eta, are gutxiago, COVIDaren biktima diren familia zaurgarrien aurka jotzea, Alejandra, esaterako. Beharrezkoa da BANKA-PRAKTIKA EGOKIAK edo GUINDOS DEKRETUA bezalako KODEA aplikatzea, 2012ko martxoaren 6tik aurrera ohiko etxebizitzetatik egoera ahulean dauden hipotekatuak etxetik botatzea galarazten duena.

I.V.-AZORAK MAIZTER ZAURGARRIAK ETXEGABETZEA SAIHESTU DEZAGUN BI DEMANDAK BERTAN BEHERA GERA DAITEZELA
EGUNGO ERRENTARI KPIA APLIKATUTAKO ZAZPI URTEKO KONTRATUAK %33KO IGOERA ORDAINEZINARI EZ

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ FUNTS PUTREEN ESKUTAN DAGOEN NEGOZIO ESPEKULATIBOA FUNTS PUTREAK KANPORA.
BAI, AHAL DA

STOP Desahucios Donostialdea

Remitido STOP Desahucios Donostialdea
STOP Desahucios Donostialdea
STOP Desahucios Donostialdea
  • Remitido STOP Desahucios Donostialdea