Hoy, en Donostia San Sebastián, STOP DESAHUCIOS, INQUILINOS AZORA Y ALOKAIRU VPO de BENTA BERRI EXIGIMOS AL FONDO BUITRE PROMONTORIA COLISEUM QUE NO INICIE EL DESAHUCIO JUDICIAL DE ÁNGEL MIGUEL

KALERATZEAK STOP, INQUILINOS AZORA ETA ALOKAIRU BENTA BERRIK COLISEUM PROMONTORIA PUTRE FUNTSARI ANGEL MIGUELEN DESAHUZIO JUDIZIALARI EZ EKITEKO ESKATZEN DIOGU

STOP DESAHUCIOS, INQUILINOS AZORA Y ALOKAIRU VPO de BENTA BERRI EXIGIMOS AL FONDO BUITRE PROMONTORIA COLISEUM QUE NO INICIE EL DESAHUCIO JUDICIAL DE ÁNGEL MIGUEL

Hoy finaliza el contrato de alquiler social de su vivienda de Irun, que no ha desalojado ni va a hacerlo. Firmó el contrato, de tres años de duración e improrrogable, como DACIÓN EN PAGO con el banco Sabadell, al ser su vivienda, ya pagada, la garantía hipotecaria de un préstamo que su hijo no pudo pagar y que ha sido vendida por el banco al Fondo Buitre Promontoria Coliseum.

Para exigir al fondo que firme la renovación del contrato de este pensionista de 80 años de edad, hemos contado con la presencia de medios de comunicación, ciudadanía, sindicatos como ELA, CC.OO, LAB,  ESK Y STEILAS, organizaciones de jubilados como DUINTASUNA Y GEPE y representantes institucionales; en primer lugar, dos representantes del Gobierno Municipal de Irun (PSE/ELKARREKIN PODEMOS-IU),  que se compromete a intermediar de nuevo con el arrendador (ya lo hizo anteriormente para obtener la prórroga de un año), además de  una concejala de  ELKARREKIN PODEMOS-IU en Donostia, junteros-as de EH BILDU y ELKARREKIN PODEMOS-IU y un parlamentario de esta formación.

Volvemos a DENUNCIAR que FONDOS BUITRE están presentando demandas de DESAHUCIO. Ejemplo de ello, además del caso de Ángel del que hablamos hoy, son los de las donostiarras pensionistas Mª Mar y Ramona, cuyas viviendas fueron vendidas a precio de saldo por Kutxabank y CaixaBank a ZIMA FINANCES y CORAL HOME, respectivamente, y que se unen a otros que operan en Donostia como AZORA, que pretende desalojar tres fincas en Gros para convertirlas en viviendas de LUJO BLACKSTONE, propietario mayoritario de las VPO de Benta Berri que espera a que pierdan su protección, en julio de 2028, para ESPECULAR.

Ángel Miguel avaló con su vivienda el préstamo que el banco Sabadell dio a su hijo para un negocio y que no pudo pagar debido a la crisis financiera. Dada su SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, obtuvo una DACIÓN en PAGO con contrato de alquiler social de tres años improrrogables que finalizó el 24 de enero de 2021. Gracias a la movilización que convocamos ante este banco y la intermediación del Gobierno Municipal de Irun, se consiguió la prórroga de un año, hasta el 24 de enero de 2022. En julio de 2022, le comunican LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, CON EL CONSIGUIENTE DESALOJO DE LA VIVIENDA PARA HOY, 24 DE ENERO. DE NO PRODUCIRSE, LA PROPIEDAD PRESENTARÁ UNA DEMANDA DE DESAHUCIO.

Tras tres meses de negociación con SOLVIA, la inmobiliaria que gestiona las propiedades del Fondo Buitre, para conseguir que se RENOVARA EL CONTRATO por siete años, ofreciendo subir, con gran esfuerzo ya que su pensión es de 1.100€, y con ayuda municipal, la renta de alquiler social de 315 a 600€, que el arrendador no HA ACEPTADO. AL NO HABER ENTREGADO LAS LLAVES NI, POR SUPUESTO, DESALOJADO SU VIVIENDA DE TODA LA VIDA, ALERTAMOS DE LA INMINENTE DEMANDA DE DESAHUCIO, que, con la movilización social y la intermediación del ayuntamiento, vamos a impedir a toda costa.

PROMONTORIA COLISEUM, FIRMA YA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SIETE AÑOS

IMPEDIREMOS POR TODOS LOS MEDIOS EL DESAHUCIO. ANGEL MIGUEL SE QUEDA EN IRUN

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

FONDOS BUITRE, KANPORA

KALERATZEAK STOP, INQUILINOS AZORA ETA ALOKAIRU BENTA BERRIK COLISEUM PROMONTORIA PUTRE FUNTSARI ANGEL MIGUELEN DESAHUZIO JUDIZIALARI EZ EKITEKO ESKATZEN DIOGU

KALERATZEAK STOP, INQUILINOS AZORA ETA ALOKAIRU BENTA BERRIK COLISEUM PROMONTORIA PUTRE FUNTSARI ANGEL MIGUELEN DESAHUZIO JUDIZIALARI EZ EKITEKO ESKATZEN DIOGU

Gaur amaituko da Irunen duen etxebizitzaren alokairu sozialeko kontratua, baina ez du etxea hustu eta ez du egingo. Sabadell bankuarekin etxebizitza ORDAINEAN EMATEA sinatu zuen, hiru urtekoa kontratu luzaezinaren truke. Bere etxebizitza, jada ordainduta zegoena, bere semeak ordaindu ezin izan zuen mailegu baten hipoteka-bermea zen, bankuak Promontoria Coliseum Putre Funtsari saldu diona.

Funtsari 80 urteko pentsiodun honen kontratua berritu dezala eskatzeko, komunikabideak, herritarrak, ELA, CC.OO, LAB, ESK eta STEILAS sindikatuak, erretiratuen erakundeak (DUINTASUNA eta GEPE) eta instituzioetako ordezkariak izan ditugu bertan; lehenik eta behin, Irungo Udal Gobernuko (PSE/ELKARREKIN PODEMOS-IU) bi ordezkari, errentatzailearekin bitartekari lanak egiteko konpromisoa hartu duena (lehenago ere egin zuen, urtebeteko luzapena lortzeko), Donostiako ELKARREKIN PODEMOS-IUko zinegotzi bat, EH BILDU eta ELKARREKIN PODEMOS-IUko batzarkideak eta azken alderdi horretako legebiltzarkide bat.

Berriro ere SALATU nahi dugu PUTRE FUNTSAK ETXEGABETZE demandak aurkezten ari direla. Horren adibide dira, gaur hizpide dugun Angelen kasuaz gain, Mª Mar eta Ramona donostiar pentsiodunenak, zeinen etxebizitzak saldo-prezioan saldu zituzten Kutxabankek eta CaixaBankek ZIMA FINANCES eta CORAL HOME funtsei, hurrenez hurren. Hauek Donostian jarduten diren beste batzuekin bat egin dute, hala nola AZORA, Grosen hiru eraikin hustu eta LUXUZKO etxebizitzetan bihurtu nahi dituena, edo BLACKSTONE, Benta Berriko BOEen jabe nagusia, babesa 2028ko uztailean galtzea itxaroten ari dena, haiekin ESPEKULATZEKO.

Angel Miguelen bere etxebizitza Sabadell bankuak semeari negozio baterako eman zion maileguaren bermea zen. Honek, finantza-krisiaren ondorioz, ordaindu ezin izan zuenez eta Ángel Miguelen KALTEBERATASUN-EGOERA zela eta, etxebizitza ORDAINEN EMATEAREN truke, 2021eko urtarrilaren 24an amaitu zen hiru urteko alokairu sozialeko kontratu luzaezina sinatu zuen. Banku honen aurrean egindako mobilizazioari eta Irungo Udal Gobernuaren bitartekaritzari esker, urtebeteko luzapena lortu zen. 2022ko uztailean, KONTRATUA AMAITU ZELA JAKINARAZI zioten, ETA, ONDORIOZ, GAUR, ETXEBIZITZA UTZI BEHAR DU. HALAKORIK GERTATZEN EZ BADA, JABETZAK ETXEGABETZE-DEMANDA BAT AURKEZTUKO DU.

SOLVIArekin, Putre Funtsaren jabetzak kudeatzen dituen higiezinen agentziarekin, KONTRATUA zazpi urterako BERRITZEA lortzeko hiru hilabetez negoziatu ondoren, ahalegin handiz, bere pentsioa 1.100 €koa baita, eta udalaren laguntzarekin, alokairu sozialaren errenta 315 €tik 600 €ra errenta igotzea eskainiz, errentatzaileak EZEZKOA EMAN DU. GILTZAK EMAN EZ DITUENEZ, ETA, JAKINA, BIZITZA OSOKO ETXEBIZITZA HUSTU EZ DUENEZ, OHARTARAZI NAHI DUGU ETXEA UTZARAZTEKO ESKARIA LAISTER IRITSI DAITEKELA, eta hori, gizartearen mobilizazioarekin eta udalaren bitartekaritzarekin, kosta ahala kosta galaraziko dugula.

PROMONTORIA COLISEUM, ZAZPI URTEKO KONTRATUAREN BERRITZEA SINATU!
ETXEGABETZEA ERAGOTZIKO DUGU, ANGEL MIGUEL IRUNEN GERATUKO DA

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA, EZ NEGOZIOA

FUNTS PUTREAK, KANPORA

STOP Desahucios Donostialdea