STOP DESAHUCIOS Y ALOKAIRU BENTA BERRI CONVOCAMOS UNA CONCENTRACIÓN. VPO DE JAUREGIZAR EN ERRENTERIA SÁBADO 17 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 ANTE SUS VIVIENDAS EN EL PASEO DE ARRAMENDI Nº 5, EN EL BARRIO DE PONTIKA

STOP DESAHUCIOS DE DONOSTIALDEA

LOS INQUILINOS-AS DE LA VPO DE JAUREGIZAR EN ERRENTERIA, STOP DESAHUCIOS Y ALOKAIRU BENTA BERRI CONVOCAMOS UNA CONCENTRACIÓN EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 ANTE SUS VIVIENDAS EN EL PASEO DE ARRAMENDI Nº 5, EN EL BARRIO DE PONTIKA

Los vecinos-as que no han podido comprar sus viviendas a precios de VPO llevan ocho meses de incertidumbre desde que el 16 abril finalizó el periodo de protección de las mismas, reclamando al arrendador, Jauregizar, que suscriba la orden 6319 de 7 diciembre de 2021 del Gobierno Vasco por la que se renuevan los contratos protegidos por diez años más, recibiendo una subvencion del Gobierno Vasco por valor de 15.000 euros.

El objetivo de esta concentración ciudadana, a la que asistirán concejales-as del Ayuntamiento, es la de conseguir que las familias modestas que no han podido comprar sus viviendas a precios de VPO ni tampoco pueden pagar los desorbitados precios del alquiler de la zona, se les garantice LA CONTINUIDAD DE SUS CONTRATOS PROTEGIDOS FINALIZADOS POR DIEZ AÑOS MÁS, una vez que el arrendador confirme que se acoge a la Orden 6319 de 7 de diciembre de 2021 de la Consejería de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes por la que recibirá una subvención de 15.000 euros por vivienda.

Una vez que ha culminado la compra a precios de VPO de los vecinos-as que han podido acceder, con dificultades por la subida del Euribor a un préstamo bancario, y la venta de las que permanecían vacías a los inscritos demandantes de estas viviendas en el municipio, es IMPRESCINDIBLE que, a la mayor urgencia, JAUREGIZAR se acoja a la ORDEN del 7 de diciembre y renueve estos contratos protegidos otros diez años más.

Para ello, instamos a la Consejería y al Ayuntamiento, que desde la resolución aprobada en el pleno del 29 de marzo ha estado presente en las negociaciones con el arrendador y el Gobierno Vasco, a que realicen cuantas gestiones sean necesarias para que, por fin, termine la ZOZOBRA en la que viven estas familias modestas, que llevan 15 años enraizadas en el municipio.

ERRENTERIAKO JAUREGIZARREN BABES-OFIZIALEKO ETXEBIZITZAKO MAIZTERREK, KALERATZEAK STOP ETA ALOKAIRU BENTA BERRI ELKARRETARATZEA EGINGO DUGU ABENDUAREN 17AN, LARUNBATEAN, 11:00ETAN, PONTIKA AUZOKO ARRAMENDI PASEALEKUKO 5. ZENBAKIAREN AURREAN

Babes ofizialeko etxebizitzen prezioetan erosi ezin izan dituzten bizilagunek zortzi hilabete daramatzate ziurgabetasunarekin, apirilaren 16an etxebizitza horien babes-aldia amaitu zenetik, eta errentatzaileari, Jauregizarri, eskatzen diote bere egin dezala Eusko Jaurlaritzaren 6319 Agindua, 2021eko abenduaren 7koa, babestutako kontratuak beste hamar urtez berritzeko 15.000 euroko dirulaguntza eskaintzen dituena.

Udaleko zinegotziek parte hartuko duten kontzentrazio horretan. Helburua beren etxebizitzak BOEen prezioan erosi ezin izan dituzten eta eskualdeko alokairuaren prezio neurrigabeak ordaindu ezin dituzten familia xumeei BESTE HAMAR URTEZ KONTRATU BABESTUEKIN JARRAITZEA bermatzea da, errentatzaileak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren 2021eko abenduaren 7ko 6319 Aginduari heltzen diola baieztatzen duenean. Agindu horren bidez, etxebizitza bakoitzeko 15.000 euroko dirulaguntza jasoko du.

Maileguak lortzeko aukera izan duten maizterrek BOEen prezioetan egindako erosketa amaitu ondoren, Euriborraren igoera dela-eta zailtasunez lortu behar izan dutenak, eta hutsik dauden etxebizitzak saldu ondoren, EZINBESTEKOA da, ahalik eta azkarren, JAUREGIZARek abenduaren 7ko AGINDUA onartzea eta babestutako kontratu horiek beste hamar urtez berritzea.

Horretarako, Sailari eta Udalari eskatzen diegu, martxoaren 29ko osoko bilkuran onartutako ebazpenaz geroztik errentatzailearekin eta Eusko Jaurlaritzarekin izandako negoziazioetan parte hartu duena, beharrezkoak diren kudeaketa guztiak egin ditzaten, udalerrian errotuta dauden eta bere etxeetan 15 urte daramatzaten familia apal horiek bizi diren ezinegona amaitzeko.

STOP Desahucios Donostialdea