Lasartetik Zubietako Erraustegira Martxa 2022

Lasartetik Zubietako Erraustegira Martxa 2022

Errausketaren Aurkako Mugimendutik –Donostia Bizirik, Eguzki, Greenpeace eta Ekologistak Martxan elkarteek babestuta– dei egiten diegu herritarrei maiatzaren 14an, goizeko 11:00etan Lasarteko Okendotik abiatu eta Zubietan eraikitako Erraustegiraino oinezko martxa batean mobilizatzera, agintariei esijitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez inon.

Aurtengo martxaren deialdian honako galdera jarri dugu: “Donostiako Erraustegiaz…zer ez digute esaten?”. Hemen gatoz hori azaltzera.

Zubietako erraustegiaz, artean egitasmoa zenean adituek eta herri mugimenduak iragarri genuena, orain jada egunero gertatzen ari da.

Tamalez, erraustegiak ez du konpondu hondakinen arazoa eta, aldiz, Zubietan eta inguruetan eguneroko ogia da hondakinen errekuntzak eragiten duen kutsadura. Eta agintariek esaten ez diguten arren, errausketaren kalteak munduan barna zabaltzen dihardute. Bai: ingurumena kutsatu, bizidunon osasuna kaltetu eta klima aldaketa larriagotzen duten isuriak airera botatzeaz gain, Nafarroara, Bizkaira eta Espainiako Gaztelara benetako hondakinen turismoa antolatu dute Zubietatik, eta hor barna barreiatzen ari dira hondakinen errekuntzak eragindako eskoriak eta beste errauts toxikoak.

Erraustegiaren kudeatzaileek eta Gipuzkoako eta EAEko agintariek hainbat gauza ilun ezkutatzen digute herritarroi:

 • Ez digute esaten… Zubietako labeetan erretzen duten hondakin tona bakoitzeko zenbat CO2 kopuru isurtzen duten airera. Eta CO2 asko da, jadanik zoratuta dabilen gure klima are gehiago kaltetzen duena.
 • Ez digute esaten… Zubietan erraustutako hondakin guztien %23a -labeetan sartutako guztiaren ia laurdena- zepa edo eskoria bezala ateratzen dutela… eta gero eskoria horiek, Arrigorriaga, Lemoa eta Añorgako porlan fabriketara eramaten dituztela, hor porlanari nahasi eta munduan barna zabaltzen jarraitzeko.
 • Ez digute esaten… tximinietako filtroetan biltzen diren errauts toxiko arriskutsuek, suposatzen dutela erretako guztiaren %3, eta gero, Gaztelara eramaten dituztela.
 • Agintariek esan digute, bai, TMBra 2021ean iritsitako 138.000 tona errefusetik berreskuratu omen dutela 6.380 tona… baina ez digute esaten beste 90.000 tona hondakin birziklagarri labeetara erretzera joan direla. Hauetatik, 60.000 tona organiko, zabor nahasietan Zubietaraino eramandakoak.

-Ez digute esaten, ezkutatu egiten digute… Zubietako erraustegiko labeak, batez ere, hondakin birziklagarriak erretzeko daudela, hor erretzen den gehiena, %65a, birziklagarria bait da.

 • Hondakin organikoa… Gipuzkoako herri askotan oso ondo bereiztuta eta ia inpropiorik gabe biltzen dute. Eta agintariek ez digute esaten… ondo ari diren herri horietako primerako organiko garbia Zubietan biometanizatzeko nahastu egiten dutela borondatezko gaikako bilketa daukaten beste herrietakoekin, alegia, inpropio askorekin bildutakoarekin nahasten dutela.
  Ezkutatzen digute primerako konposta egiteko balio duen organiko asko, herritarrok ondo bereiztu eta udal askok txukun- txukun bildua, alferrik galdu egiten dutela.
 • Zubietako plantan biometanizatutakoan gelditzen den organiko hondarra, digestatoa deitua, ez dute konpostatzen: Nafarroako Artaxoako planta batera bidaltzen dute… baina honetaz ere ez digute ezer esaten agintariek.
 • Ez digute esaten… Gipuzkoan sortzen diren hiri hondakinen %87a birziklagarria izan arren, %55a bakarrik birziklatu zela. Honek erakusten bait du, inbertsioak, benetako gaikako bilketa sistema eraginkorrak ezartzeko baliatu behar direla, eta ez, birziklagarriak diren baliodun hondakinak erretzeko labetzarren planta eraikitzen.
 • Ez dute esan nahi… Gipuzkoako hiriburua, Donostia, %42ko gaikako bilketa eskasean ainguratuta dagoela 2019tik mugitu gabe, Europak 2020rako jarritako %50eko birziklatze tasa lortzetik oso urrun.
 • Esaten ez diguten bezala… Donostiak daukan gaikako bilketa sistema negargarri batengatik, urtean 20.000 tona hondakin organiko baino gehiago errefusaren edukiontzira nahasita botatzen jarraitzen duela.
 • Hau ere ezkutuan pasatzea nahiko lukete gure agintariek: Europako Hondakinen 2018ko Zuzentarauak jasota daukan arren, 2010eko emaitza erreferentzia bezala hartuta, 2020rako %10 murriztu behar zela hondakinen sorkuntza… Gipuzkoa oso urrun dagoela helburu hori lortzetik.
 • Eta Zubietako erraustegia eta beste azpiegiturak martxan dauden arren, 2021ean, Gipuzkoan, errefusa kopurua igo egin da, Sasieta mankomunitatean salbu.
 • Eta azken ordukoa! Erraustegiko bi labeak geldirik daude apirilaren 26az geroztik arazo teknikoak medio. Ez dakigu zein diren arazoak, zenbat denboran egongo den geldirik eta zer egiten ari diren zaborrekin. Hori ere ez baitatu esaten.

Gipuzkoako hondakinak kudeatzen dituztenek eta agintariek diru asko xahutzen dute Zubietan eraikitako azpiegitura erraldoiak zuritzeko -eta berdetzeko- komunikazio, publizitate eta propagandatan. Hitzetik hortzera darabilte ‘Ekonomia Zirkularra’, ahoa betean aipatzen dituzte klimaren zoratzeari eta energia krisiari aurre egin beharra. Baina herritarrei ezkutatu nahi diete errealitatean sustatzen duten hondakinak kudeatzeko eredua xahutzailea dela, energia eta diru publikoa alferrik galtzen dituela eta herritarren osasuna kaltetzen duela. Agintariok…
‘Ekonomia Zirkularra’ diozue? Zuen ereduan benetan zirkularra dena da… diru publikoak poltsiko pribatuetara eramateko ibilbidea.

Los datos que no se publican sobre la incineradora de Donostia
En la incineradora de Zubieta ya está ocurriendo, lamentablemente, lo que los expertos y el movimiento popular anunciamos que iba a suceder.
La incineradora no ha solucionado el problema de los residuos; al contrario, lo ha agravado, pues la contaminación que la combustión de residuos provoca en Zubieta y alrededores, es el pan de cada día. Y aunque las autoridades no nos lo digan, las emisiones que genera la incineración se están extendiendo en un entorno muy amplio. Porque además de las múltiples emisiones a la atmosfera que contaminan el medio ambiente, empeorando la salud de los ciudadanos y agravando el cambio climático, desde Zubieta se ha organizado un verdadero plan de turismo para las basuras, con muchos miles de toneladas de residuos a Nafarroa, Bizkaia y Castilla a base de ir esparciendo escorias y cenizas tóxicas generadas en la incineración.
Los gestores de la incineradora y las autoridades de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco nos ocultan a los ciudadanos una serie de cuestiones incómodas:
• No nos dicen qué cantidad de CO2 por tonelada de residuos quemados emiten al aire los hornos de Zubieta. Y es mucho CO2, que acelera aún más nuestra crisis climática.
• No nos dicen que el 23% de todos los residuos incinerados en Zubieta -casi la cuarta parte de todo lo introducido en los hornos- son escorias, que luego se envían a las fábricas de cemento de Arrigorriaga, Lemoa y Añorga, que las mezclan en el cemento y las dispersan por el mundo.
• No nos dicen que las cenizas tóxicas recogidas en los filtros de las chimeneas, calificados como residuos peligrosos, suponen el 3% del total quemado. Y tampoco hacen mención alguna, a su envío a Castilla.
• Las autoridades nos cuentan que en el 2021 de las 138.000 toneladas de basuras mezcladas –fracción rechazo– llegadas a la TMB se han recuperado 6.380 toneladas; pero hacen la vista gorda a otras 90.000 toneladas de residuos reciclables que han ido a cremar a los hornos. Entre ellas, 60.000 toneladas de residuo orgánicos sin separar, mezcladas en la fracción resto y llevadas a incinerar a Zubieta.
• No nos dicen, nos ocultan, que los hornos de la incineradora de Zubieta están, sobre todo, para quemar residuos reciclables: y es que la mayor parte de lo que se incinera ahí, el 65%, es reciclable.
• Y referente al residuo orgánico… Es sabido que la materia orgánica recogida selectivamente en muchos municipios de Gipuzkoa, es de una gran calidad, sin apenas impropios. Para después mezclar en la planta de biometanización de Zubieta ésa materia orgánica excelente con una materia orgánica de mucha peor calidad recogida en los municipios que cuentan con sistemas de recogida selectiva lamentables. No dicen nada a éste respecto, se lo guardan, echando a perder una materia orgánica de gran calidad para la elaboración de un excelente compost, seleccionado exquisitamente por muchos ciudadanos y recogido por los municipios con sistemas de recogida selectiva eficaces.
• El llamado ‘digestato’, miles de toneladas de resto de orgánico que salen de la planta de Zubieta una vez biometanizados, no los compostan: los envían a una planta de Artajona en Nafarroa, pero de esto tampoco nos dicen nada las autoridades.
• No nos dicen que aunque el 87% de los residuos urbanos generados en Gipuzkoa son reciclables, sólo se recicla el 55%. Lo que evidencia que las inversiones deben destinarse a establecer sistemas de recogida selectiva reales y eficientes, y no a construir grandes plantas de incineración para quemar residuos reciclables.
• Ningún comentario respecto a Donostia, la capital de Gipuzkoa, que sigue anclada desde 2019 en un escaso 42% de recogida selectiva, muy lejos de alcanzar la tasa de reciclaje del 50% fijada por Europa para 2020.
• Del mismo modo que a la ciudadanía no se le dice que Donostia con su nefasto sistema de recogida selectiva, sigue arrojando cada año más de 20.000 toneladas de residuos orgánicos mezclados en el contenedor del rechazo.
• La Directiva Europea de Residuos de 2018 establece que para 2020 se debía haber reducido en un 10% la generación de residuos en Gipuzkoa, sobre los resultados del 2010. Gipuzkoa está muy lejos de alcanzar este objetivo, pero las autoridades no nos lo dicen. Ni tampoco que en Gipuzkoa la generación de la fracción resto ha aumentado en 2021, con la incineradora de Zubieta ya en marcha.
• ¡Ultima hora! Los dos hornos de la incineradora están parados desde el 26 de abril debido a problemas técnicos. No sabemos cuales son los problemas, cuanto tiempo permanecerá la parada, ni qué es lo que hacen con las basuras. Todo esto tampoco lo dicen.


Resumiendo. Tanto las empresas que gestionan los residuos como las autoridades de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco dilapidan grandes cantidades de dinero en comunicación, publicidad y propaganda para
hacer ‘greenwashing’ –blanqueo de imagen– de las gigantescas infraestructuras construidas en Zubieta. Se llenan la boca de ‘Economía Circular’, de ‘hacer frente al cambio climático y a la crisis energética’.
Pero en realidad ocultan a la ciudadanía que el modelo de residuos que promueven en Gipuzkoa realmente es un despilfarro de energía, dinero público y salud ciudadana. ¿Qué ‘Economía Circular’? Autoridades del
PNV-PSE: en vuestro modelo lo que realmente es circular es el camino que recorren los dineros públicos hasta algunos bolsillos privados.

 • Remitido: Movimiento contra la Incineración de Gipuzkoa

Movimiento contra la Incineración de Gipuzkoa

Lasartetik Zubietako Erraustegira Martxa 2022