NO A LA SUBIDA DEL “IPC DE GUERRA” DEL 7,4% SOBRE LOS ABUSIVOS PRECIOS DE ALQUILER EN GIPUZKOA

STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com

Las plataformas de STOP Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora denunciamos que los grandes propietarios pueden aplicar, y lo están haciendo, esta inasumible subida de la revisión de los alquileres en base al IPC de febrero, que puede suponer el que muchas familias al limite no puedan pagar las rentas.

En concreto I.V-AZORA ha aplicado en la revisión de febrero la subida del “IPC DE GUERRA” del 7,4%, lo que supone para una renta media de 850 euros una subida de 56,37 euros, totalmente INASUMIBLE.

También nos dirigimos a los propietarios pequeños ya que, según datos del Gobierno Vasco, el alquiler medio en Gipuzkoa, de los más altos del estado, está en 1.137 euros, por lo que estas rentas no se deben incrementar con ese IPC desbocado.

La consecuencia es que se incrementen las demandas por impago de rentas, y no solo para familias vulnerables, sino también para familias con ingresos medios que no pueden afrontar la revisión según el IPC.

Hacemos un llamamiento a LOS GRANDES TENEDORES, como AZORA o TESTA-SOCIMI BLACKSTONE, para que, en esta SITUACIÓN de EMERGENCIA, NO APLIQUEN AUTOMÁTICAMENTE el IPC generado por la guerra en Ucrania en las revisiones de renta mientras dure esta situación y también a las administraciones públicas para que, al nivel correspondiente, gestionen con estos Fondos de Inversión que no apliquen esta inasumible subida.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO NO UN NEGOCIO Y MÁS EN ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE VIVIMOS

NO AL IPC DE GUERRA.

SÍ, SE PUEDE

GIPUZKOAKO ABUSUZKO ALOKAIRU-PREZIOEN GAINEKO %7,4KO “GERRAKO KPIAREN” IGOERARI EZ

Kaleratzeak STOP, Alokairu eta Inquilinos Azora plataformek salatu nahi dugu jabe handiek alokairuen berrikuspena otsaileko KPIaren araberako igoera jasanezina aplikatu dezaketela, eta aplikatzen ari direla. Igoera horren ondorioz, familia askok ezin izango dituzte errentak ordaindu.

Zehazki, I.V-AZORAk %7,4ko “GERRAKO KPIaren” igoera aplikatu du otsaileko berrikuspenean, hau da, 850 euroko batez besteko errentarako 56,37 euroko igoera. Guztiz ONARTEZINA.
Jabe txikiei ere zuzentzen gara; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, Gipuzkoako batez besteko alokairua, estatuko altuenena, 1.137 eurokoa da eta, beraz, errenta horiek ez dira igo behar KPI hori kenduta.
Horren ondorioz, errentak ez ordaintzeagatiko demandek gora egin dezakete, eta ez soilik familia zaurgarrientzat, baita KPIaren araberako berrikuspenari aurre egin ezin dioten diru-sarrerak handiagoak dituzten familientzat ere.
Dei egiten diegu EDUKITZAILE HANDIEI, LARRIALDIEN EGOERA honetan, Ukrainako gerrak sortutako KPIa APLIKA EZ DEZATEN errenten berrikuspenetan, egoera horrek irauten duen bitartean. Dei hau administrazio publikoei luzatzen diegu, dagokien mailan, inbertsio-funtsek igoera onartezin hori aplikatu ez dezaten kudea dezaten.

ETXEBIZITZA ESKUBIDE BAT DA, EZ NEGOZIO BAT, ETA ARE GEHIAGO BIZI DUGUN LARRIALDI-EGOERA HONETAN

EZ GERRAKO KPIARI

BAI, AHAL DA

redaccion@gipuzkoadigital.com GipuzkoaDigital.com

Donostia San Sebastián GipuzkoaDigital.com  

Gipuzkoa: rafamarquez@gipuzkoadigital.com

Rafa Marquez Zorro Fox. Gestión de presencia en redes sociales… Facebook y Twitter para empresas en Gipuzkoa: rafamarquez@gipuzkoadigital.com LOCAL DIGITAL https://GipuzkoaDigital.com

Agencia de Publicidad fundada en 1989 por Rafa Marquez Zorro Fox en Donostia San Sebastián https://GipuzkoaDigital.com

IPC DE GUERRA

STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com