Donostia San Sebastián. «Hay, por ahora, diez familias con los contratos que desde agosto han ido finalizando y a las que les ha comunicado el DESALOJO con entrega de llaves…»

Kaleratzeak STOP Desahucios Donostia foto https://GipuzkoaDigital.com

ULTIMA HORA: LA CONVOCATORIA DE ESTA CONCENTRACION HA DADO SUS FRUTOS:

SE SUSPENDE EL DESAHUCIO FIJADO PARA EL 27 DE ABRIL DE ALEJANDRA Y SUS HIJOS.

VECINOS-AS, CIUDADANÍA, CARGOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES CONCENTRADOS EXIGIMOS A I.V-AZORA QUE RETIRE LAS DOS DEMANDAS DE DESAHUCIO Y LA SUBIDA ESCANDALOSA DEL 33% Y SE SIENTE A NEGOCIAR NUEVOS CONTRATOS CON LA SUBIDA DEL IPC.

EMPLAZAMOS AL AYUNTAMIENTO A QUE, CON LA MAYOR URGENCIA PROPICIE ESTA REUNIÓN CON I.V-AZORA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LOS PLENOS DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.

Si el Fondo Buitre persiste en su intención de vaciar y expulsar a los-as inquilinos-as modestos de sus viviendas en Ategorrieta con subidas impagables y desahucios, convocaremos más movilizaciones ciudadanas sin descartar los piquetes antidesahucios para el 16 de marzo, por finalización del contrato, dado que el de Alejandra previsto para el 27 de abril, por impago de cuotas de esta familia monomarental con tres hijos menores. HA SIDO SUSPENDIDO.

Hay, por ahora, diez familias con los contratos que desde agosto han ido finalizando y a las que les ha comunicado el DESALOJO con entrega de llaves, si no firman un NUEVO CONTRATO con la SUBIDA DEL 33%, sobre rentas que oscilan entre 750 euros y 900 que pagan a duras penas y que son inasumibles al sobrepasar el 40% de sus ingresos. Estas familias no han desalojado sus viviendas, siguen pagando la renta a la espera de FIRMAR UN CONTRATO DE SIETE AÑOS con una subida basada en el IPC sobre los alquileres actuales. La respuesta de I.V-AZORA ha sido interponer una demanda de desahucio a la familia de Iñaki, cuyo contrato fue el primero en finalizar el 31 de agosto

SI EN EUSKADI SE APLICARA LA LEY CATALANA DEL CONTROL DE LOS ALQUILERES I.V-AZORA y otros NO PODRÍAN SUBIRLOS IMPUNEMENTE con el fin de ESPECULAR ni podrían desahuciarles por finalización de sus contratos o por impago de esos alquileres especulativos

¿Dónde han quedado las declaraciones en prensa de AZORA en enero de 2020 donde afirmó que seguiría con la política continuista de I.V. respecto a la renovación de los contratos de familias que llevan viviendo muchos años y que incluso han reformado de su bolsillo las viviendas? ¿O las declaraciones de Eneko Goya en este mismo sentido?

Por estas declaraciones y por las dos resoluciones aprobadas en los plenos de septiembre y diciembre, el AYUNTAMIENTO, con su alcalde al frente, además de intermediar tiene que impedir los desahucios y esta impagable subida

NO A LOS DESAHUCIOS, RETIRADA DE LAS DOS DEMANDAS Y COMPROMISO DE NO PONER MÁS.

NEGOCIACIÓN YA PARA ACORDAR LA FIRMA DE CONTRATOS DE SIETE AÑOS DE LOS QUE VAYAN FINALIZANDO EN BASE AL IPC SOBRE LAS RENTAS ACTUALES

POR EL CONTROL EN EUSKADI DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER

FONDOS BUITRE KANPORA

AZKEN ORDUKOA: ELKARRETARATZE HONEN DEIALDIAK BERE FRUITUAK EMAN DITU.

ALEJANDRA ETA BERE SEMEEN ETXEGABETZEA, APIRILAREN 27RAKO FINKATUTAKOA, BERTAN BEHERA UTZI DUTE.

PRENTSA-OHARRA

HEMEN BILDUTAKO AUZOTARREK, HERRITARREK, KARGU INSTITUZIONALEK ETA GIZARTE-ERAKUNDEEK I.V-AZORARI BI ETXEGABETZE ESKAERAK ETA %33KO ESKANDALUZKO IGOERA BERTAN BEHERA UZTEKO ESKATZEN DIOGU ETA KPIAREN IGOERAREKIN KONTRATU BERRIAK NEGOZIATZERA ESERTZEKO.

UDALARI DEI EGITEN DIOGU, AHALIK ETA PRESARIK HANDIENAREKIN, BILERA HORI I.V-AZORAREKIN EGIN DEZAN, IRAILEKO ETA ABENDUKO OSOKO BILKURETAN ONARTUTAKO EBAZPENAK BETEZ.

Funts putreak maizter apalenak Ategorrietako etxebizitzetatik alokairu igoera eta etxegabetzeen bitartez kaleratzeko intentzioarekin jarraitzen badu, mobilizazio gehiago deituko ditugu, etxegabetzeen aurkako piketeak barne, martxoaren 16rako. Alejandrarena, hiru seme-alaba adintxiki dituen guraso bakarreko familia, alokairuaren kuotak ez ordaintzeagatikoa, apirilaren 27rako aurreikusia zena, BERTAN BEHERA GELDITU DA.

Oraingoz, hamar familia daude abuztutik amaitzen joan diren kontratuekin eta etxea utzi behar dutela jakinarazi dizkietenak, giltzak emanda, %33ko IGOERA DAUKAN KONTRATU BERRIA sinatzen ez badute. Egun 750 eta 900 euro arteko errentak dituzte, kostata ordaintzen dituztenak beren diru-sarreren %40a gainditzen baitute. Familia horiek ez dituzte beren etxebizitzak hustu, errenta ordaintzen jarraitzen dute ZAZPI URTEKO KONTRATU BAT sinatzeko zain, egungo alokairuen gaineko KPIan oinarritutako igoerarekin. I.V-AZORAren erantzuna Iñakiren familiari desahuzio-demanda bat jartzea izan da. Haren kontratua abuztuaren 31n amaitu zen.

Euskadin, KATALUNIAN INDARREAN DAGOEN ALOKAIRUEN KONTROLAREN LEGEA APLIKATZEN BADA, I.V.-AZORAk eta beste batzuk ezin izango zuten espekulatzeko aukerarik izango eta ezingo lituzke etxetik bota kontratuak amaitzeagatik.

Non geratu dira AZORAk 2020ko urtarrilean prentsan egindako adierazpenak, I.V.ren politika kontinuistekin jarraituko zutela adierazi zuten haietan, urte asko bizitzen daramaten eta etxebizitzak beren poltsikotik berritu dituzten familien kontratuak berritzeari dagokionez? Edo Eneko Goyak zentzu horretan egindako adierazpenak?

Adierazpen horiengatik eta iraileko eta abenduko osoko bilkuretan onartutako bi ebazpenengatik, UDALAK, alkatea buru duela, bitartekaritzaz gain, etxegabetzeak eta igoera ordainezin hori eragotzi behar ditu.

ETXEGABETZEEI EZ, BI DEMANDAK ERRETIRATU ETA GEHIAGO EZ JARTZEKO KONPROMISOA.

AMAITZEN DIREN KONTRATUAK EGUNGO ERRENTEN GAINEKO KPIRA EGUNERATUTAKO ZAZPI URTEKO KONTRATUAK SINATZEA ADOSTEKO NEGOZIAZIOA.

ALOKAIRUAREN PREZIOEN KONTROLA EUSKADIN

FUNTS PUTREAK KANPORA

Remitido STOP Desahucios Donostialdea