LOS INQUILINOS-AS DE LAS VPO DE ERRENTERIA COMIENZAN 2023 RECIBIENDO NUEVAS AMENAZAS DE JAUREGIZAR PARA DESALOJAR SUS VIVIENDAS PROTEGIDAS

FOTO https://GipuzkoaDigital.com

De no hacerlo, utilizaría la vía judicial: demandas de desahucio por finalización de los contratos.

El arrendador, que se niega a renovar por diez años los contratos protegidos finalizados hace más de seis meses acogiéndose a la orden 6319 del 7 de diciembre de 2021 del Gobierno Vasco, vuelve a utilizar las llamadas para coaccionar a los vecinos-as con ingresos modestos que no han podido comprar, a precio de VPO, sus viviendas por no tener acceso a un crédito hipotecario, ni poder pagar tampoco los alquileres elevados existentes en el municipio y comarca

Ante la nueva reunión, el lunes 16 entre Gobierno Vasco, Jauregizar y Ayuntamiento, los vecinos-as esperamos que Jauregizar se acoja a la orden por la que recibe la subvención de 10.000 euros por vivienda, renueve los contratos y deje de intimidar a los vecinos-as.

Son una veintena de familias modestas, algunas en situación de vulnerabilidad, a las que hay que garantizar la continuidad de los contratos finalizados hace seis meses, una vez que las y los inquilinos que han podido formalizar la compra a precio de VPO de su vivienda, además de las adquiridas por solicitantes de la zona inscritos en Etxebide. Es necesario recordar que estas viviendas y sus anexos recibieron una subvención a fondo perdido del 10% del valor de su construcción y también que, en estos 15 años de alquileres protegidos, se ha amortizado una parte importante de su coste, que no se ha rebajado del precio tasado para su compra.

Además, los inquilinos-as, pese a que en reuniones anteriores el arrendador ha manifestado que no iniciaría demandas de desahucio por finalización de los contratos, están preocupados porque Jauregizar les devuelve sistemáticamente el importe de la renta que ingresan en su cuenta bancaria, por lo que, a su pesar, son morosos, y temen que el impago de rentas pueda ser causa también de demanda.

Por último, de no llegar a un acuerdo en la reunión del lunes 16, las plataformas y los inquilinos-as convocaríamos un calendario de movilizaciones ante JAUREGIZAR y ante el propio Gobierno Vasco que no ha previsto, cuando ofreció los contratos protegidos a estas familias modestas inscritas en las listas de ETXEBIDE, la dramática situación de verse en la calle al finalizar los 15 años de protección.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

POR LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS PROTEGIDOS POR DIEZ AÑOS MÁS

SÍ, SE PUEDE

ERRENTERIAKO BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN MAIZTERRAK 2023A JAUREGIZARREN MEHATXU BERRIAK JASOTZEN HASI DIRA, BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK UTZ DITZATEN

Hori egin ezean, bide judiziala erabiliko luke: kontratuak amaitzeagatiko kaleratze-demandak.

Errentatzailea, Eusko Jaurlaritzaren 2021eko abenduaren 7ko 6319 Aginduari helduta deual sei hilabete baino gehiago amaitutako kontratu babestuak hamar urterako berritzeari uko egiten diona, berriz ere, diru-sarrera apalak dituztelako etxebizitza erosi edo eskualdean dauden merkatu libreko alokairuan ordain ezin dituzten maizterrrei dei egiten ari zaie hauek hertsatzeko.

Eusko Jaurlaritzak, Jauregizarrek eta Udalak astelehenean, hilak 16, egingo duten bileraren aurrean, Jauregizarrek etxebizitza bakoitzeko 10.000 euroko dirulaguntza jasotzen duenJaurlaritzaren aginduari heltzea espero dugu, kontratuak berrituz eta herritarrak beldurrarazteari utziz.

Hogei bat familia apal dira, batzuk zaurgarritasun-egoeran, eta horiei bermatu behar zaie duela sei hilabete amaitutako kontratuek jarraipena izango dutela, behin etxebizitza BOEen prezioan erosi ahal izan duten maizterrek eta Etxebiden inskribatutako eremuko eskatzaileek erosketa-prozesua bete eta gero. Gogoratu behar da etxebizitza horiek eta haien eranskinek itzuli beharrik gabeko dirulaguntza jaso zutela, beren eraikuntzaren balioaren %10ekoa, eta, halaber, babestutako alokairuen 15 urte hauetan, kostuaren zati handi bat amortizatu dela, eta kostu hori ez dela jaitsi erosteko tasatutako preziotik.

Gainera, errentariak, aurreko bileretan errentatzaileak kontratuak amaitzeagatik etxegabetze-demandarik hasiko ez zuela adierazi duen arren, kezkatuta daude Jauregizarrek sistematikoki itzultzen dielako beren banku-kontuan sartzen duten errentaren zenbatekoa, eta, beraz, bere borondatearen aurka, berankorrak dira, eta beldur dira errentak ez ordaintzea ez ote den demandaren arrazoia izango.

Azkenik, hilaren 16ko bileran akordiorik lortu ezean, plataformek eta maizterrek mobilizazio-egutegi bat deituko genuke JAUREGIZARen eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzen aurrean, ETXEBIDEren zerrendetan izena eman zuten familia apal horiei babestutako kontratuak eskaini zizkienean 15 urteko babesaren amaieran kalean egotearen egoera lazgarria aurreikusi ez zuena.

ETXEBIZITZA ESKUBIDEA DA
BABESTUTAKO KONTRATUAK BESTE HAMAR URTEZ JARRAITU
BAI, AHAL DA

STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com
STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com

ERRENTERIA

FOTO https://GipuzkoaDigital.com