EN ERRENTERIA, hoy, «Jauregizar, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, aquí presente, conocen la situación precaria de nuestras familias»

JAUREGIZARREN ERRENTERIAKO BOETAKO MAIZTERRAK KONTZENTRATUTA GAUDE, KALERATZEAK STOP ETA ALOKAIRU BENTA BERRIKO KIDEAK ETA EH BILDU, ELKARREKIN PODEMOS-IU ETA PSE-EE ALDERDIETAKO ZINEGOTZIEKIN BATERA, KONTZENTRATUTA GAUDE GURE ETXEBIZITZEN AURREAN, JAUREGIZARRI ESKATZEKO BERMA DEZALA APIRILAREN 16AN AMAITU DIREN GURE KONTRATU BABESTUEN JARRAIPENA.

LOS INQUILINOS-AS DE LA VPO DE JAUREGIZAR EN ERRENTERIA, STOP DESAHUCIOS Y ALOKAIRU BENTA BERRI, CON LA PRESENCIA DE CONCEJALES-AS DE EH BILDU, ELKARREKIN PODEMOS-IU Y PSE-EE ESTAMOS CONCENTRADOS DELANTE DE NUESTRAS VIVIENDAS PARA EXIGIR A JAUREGIZAR QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE NUESTROS CONTRATOS PROTEGIDOS QUE HAN FINALIZADO EL 16 DE ABRIL.

Le demandamos que, de una vez por todas, suscriba la orden 6319 del 7 de diciembre de 2021 de la consejería de planificación territorial, vivienda y transportes, por la que nuestros contratos protegidos continúen por otros diez años mas, recibiendo por cada vivienda la subvención de 15.000 euros.

Jauregizar, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, aquí presente, conocen la situación precaria de nuestras familias, que nos impide acceder a un préstamo bancario para comprar las viviendas o pagar los precios desorbitados, en torno a los 750 euros del alquiler en nuestra zona.

Al cabo de los 8 meses desde la finalización de los contratos, Jauregizar y el Gobierno Vasco conocen cuántas viviendas han sido compradas, a duras penas, por los vecinos-as que han podido acceder a un préstamo y por los inscritos en las listas de Etxebide para la adquisición de las viviendas que se han quedado vacías.

Queremos que la incertidumbre y zozobra con la que estamos viviendo estos largos 8 meses finalice y podamos tener la seguridad el próximo año de que vamos a continuar viviendo en nuestras casas.

Es por lo que, desde esta concentración, pedimos a Gobierno Vasco y al Ayuntamiento, que ha estado presente en las negociaciones habidas, hagan un último esfuerzo ante Jaureguizar para garantizar la continuidad de los contratos y poder seguir viviendo en el barrio en el que estamos enraizados desde hace 15 años

Por último, ponemos en valor las declaraciones del arrendador de que no tiene intención de desahuciar a ningún vecino-a, por lo que la única vía factible es la de renovar los contratos.

SÍ, SE PUEDE

JAUREGIZARREN ERRENTERIAKO BOETAKO MAIZTERRAK KONTZENTRATUTA GAUDE, KALERATZEAK STOP ETA ALOKAIRU BENTA BERRIKO KIDEAK ETA EH BILDU, ELKARREKIN PODEMOS-IU ETA PSE-EE ALDERDIETAKO ZINEGOTZIEKIN BATERA, KONTZENTRATUTA GAUDE GURE ETXEBIZITZEN AURREAN, JAUREGIZARRI ESKATZEKO BERMA DEZALA APIRILAREN 16AN AMAITU DIREN GURE KONTRATU BABESTUEN JARRAIPENA.

Eskatzen diogu, behingoz, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren 2021eko abenduaren 7ko 6319 Agindua sina dezala, gure kontratu babestuek beste hamar urtez jarrai dezaten, etxebizitza bakoitzeko 15.000 euroko dirulaguntza jasoz.

Jauregizarrek, Eusko Jaurlaritzak eta Udalak, ordezkariak bertan dituena, gure familien egoera prekarioa ezagutzen dute, etxebizitzak erosteko banku-mailegua eskuratzea eragozten, eta eskualdekoalokairuaren gehiegizko prezioak, 750 euro ingurukoak, ezin ordaintzea eragiten digutenak.

Kontratuak amaitu eta 8 hilabetera, Jauregizarrek eta Eusko Jaurlaritzak badakite zenbat etxebizitza erosi dezaketen, nekez, mailegua eskuratu ahal izan duten bizilagunek eta zenbat saldu ahal izango dituzte Etxebideren zerrendetan izena eman dutenei hutsik geratu baitira.

8 hilabete luze hauetan bizitzen ari garen ziurgabetasuna eta larritasuna amaitzea nahi dugu, eta datorren urtean gure etxeetan bizitzen jarraituko dugula ziurtatzea.

Hori dela eta, elkarretaratze honetatik, Eusko Jaurlaritzari eta Udalari eskatzen diegu, azken ahalegina egin dezatela Jaureguizarrekiko, kontratuen jarraipena bermatu eta duela 15 urtetik gure auzoa den honetan bizitzen jarraitu ahal izateko.

Azkenik, errentatzaileak auzotarrik ez duela kaleratuko adieraztea azpimarratu nahi dugu; honek bide bakarra kontratuak berritzea dela esaten digu.

BAI, AHAL DA

      EN ERRENTERIA