Izagirre presenta medidas efectivas para hacer frente al encarecimiento de la vida

Regreso a Las Piedras de la Playa de Ondarreta

El primer día de la campaña, el candidato a la alcaldía, Juan Karlos Izagirre, en un acto celebrado esta tarde en la Parte Vieja ha compartido con la ciudadanía varias de las medidas de EH Bildu para hacer frente al encarecimiento de la vida. Además de reiterar su compromiso para utilizar «todos los instrumentos que están en nuestras manos para regular los precios del alquiler», ha apostado por dedicar al alquiler público la mayoría de las nuevas viviendas que se construyan, «porque va permitir a los y las donostiarras poder desarrollar su proyecto de vida aquí a un precio asequible». Por la mañana, desde Altza, la candidata Garbiñe Alkiza ha presentado medidas eficaces para «ayudar a las familias donostiarras a llegar a final de mes», tanto para combatir la pobreza energética como para recuperar el poder adquisitivo de los y las trabajadoras.

El encarecimiento de la vida está siendo especialmente acentuado en nuestra ciudad. Es el principal problema ahora mismo de la mayoría de los y las donostiarras, «sobre todo en los barrios con rentas más bajas, como es el caso de Altza, en donde la renta familiar es tres veces menor que en Miramon» ha explicado esta mañana desde el mismo Altza la candidata de EH Bildu Garbiñe Alkiza.

En palabras de Alkiza: «Tras la gran subida del Euribor en el último año, la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda se ha elevado aún más. Según el informe de Idealista.com, las familias que compraron una vivienda en Donostia en 2022 tuvieron que destinar el 48% de sus ingresos al pago de la hipoteca. El precio de la cesta de la compara se ha encarecido más de un 29% de media en productos básicos en 2022, según FACUA, y el precio de la energía sigue muy alto. Frente a ello, vemos como los grandes bancos, inmobiliarias y energéticas anuncian beneficios estratosféricos. Por ello, hace falta tomar medidas para revertir la situación y que las familias puedan llegar a fin de mes».

Ya por la tarde, desde la Konsti, Izagirre ha reclamado políticas «a favor de las personas, de la ciudadanía donostiarra» y ha añadido que «es urgente poner a las personas en el centro y hacer políticas que faciliten poder desarrollar su proyecto de vida en Donostia».

Para frenar la escalda de precios de la vivienda, Izagirre se ha comprometido a declarar a Donostia zona tensionada, «por lo que ya no se podrán subir los precios del alquiler de manera desproporcionada como hasta ahora». Además, en cuanto a la nueva construcción Izagirre ha subrayado que priorizará las viviendas protegidas en alquiler asequible: «Es mucho más barato y va a permitir a muchos y muchas donostiarras poder desarrollar su proyecto de vida en Donostia, ya que el mercado libre resulta casi imposible para la mayoría» ha explicado.

Además de las mencionadas, estas son las principales medidas que propone EH Bildu para hacer frente al aumento de la carestía de la vida en Donostia:

  • Para luchar contra la pobreza energética, a corto plazo, implantaremos medidas para garantizar el suministro energético a toda la población. EH Bildu habilitará subvenciones alternativas que puedan dar respuesta a la situación de quienes no tienen garantizado el suministro energético básico y quedan fuera de las subvenciones ordinarias (Ayudas de Emergencia Social…) para evitar que nadie se quede sin ese imprescindible servicio.
  • A medio plazo, EH Bildu creará una empresa municipal de comercialización de energía que ofrezca al propio Ayuntamiento y a todas las infraestructuras y servicios dependientes del mismo, así como a la ciudadanía donostiarra, especialmente a quienes viven en situación de pobreza energética, el 100% de energía renovable, bajo el paraguas de la garantía de un servicio público y al margen de cualquier planteamiento mercantilista.
  • Para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo, desde el ayuntamiento se puede y se debe actuar en su ámbito competencial. Por ello, estableceremos el salario mínimo de 1.400 € en todas las contrataciones municipales. El Ayuntamiento de Donostia debe ser un agente activo en la generación de empleo digno y en la lucha contra la precariedad.
  • Mejoraremos el acceso a las ayudas, con especial atención a las mujeres pensionistas. Desgraciadamente, sigue existiendo un gran desconocimiento respecto a las subvenciones que se pueden recibir para ayudar a las personas que no llegan a fin de mes, algo que es especialmente preocupante entre los y las pensionistas, en su gran mayoría mujeres. Por ello, reforzaremos las campañas de información y elaboraremos un mapa del riesgo de exclusión y pobreza por barrios, prestando especial atención a las personas pensionistas y con perspectiva de género.

Bizitzaren garestitzearen aurrean familiak laguntzeko neurri efektiboak aurkeztu ditu Izagirrek

Kanpainaren lehen egunean, Juan Karlos Izagirre alkategaiak bizitzaren garestitzearen aurrean EH Bilduk proposatzen dituen neurriei buruz hitz egin du Parte Zaharrean egindako ekitaldian. Etxebizitzaren prezioak kontrolatzeko «gure eskuetan dauden tresna guztiak» erabiltzeko konpromisoa berretsi du, eta, etxebizitza berrien kasuan, alokairu publikoaren aldeko apustua egin du, «merkatu librean baino askoz merkeagoak direlako». Goizean, Altzatik, Garbiñe Alkiza hautagaiak neurri eraginkorrak aurkeztu ditu «Donostiako familiei hilaren amaierara iristen laguntzeko», bai pobrezia energetikoari aurre egiteko, bai langileen erosteko ahalmena berreskuratzeko.

Prezioen garestitzeak herritarren eskuratze ahalmena nabarmen murriztu du; enpresa handien irabaziak hazten jarraitu duten bitartean. Eta bizitza garestitzearen fenomeno hori bereziki larria izaten ari da gure hirian. «Donostiar gehienen arazo nagusia da, batez ere errenta apalenak dituzten auzoetan, hala nola Altzan, non familiaren errenta Miramonen baino hiru aldiz txikiagoa den» azaldu du gaur goizean Garbiñe Alkizak hautagaiak Altzatik bertatik

Alkizaren hitzetan: «Euriborrak izan duen igoera handiaren ondoren, etxebizitza erosteko familiek egin beharreko esfortzua are gehiago igo da. Idealista.com atariaren arabera, 2022an Donostian etxebizitza bat erosi zuten familiek diru-sarreren %48 hipoteka ordaintzeko erabili behar dute hilero. Elikagaien prezioen igoera batez beste %29 izan da oinarrizko produktuetan 2022an, FACUAren arabera, eta energiaren prezioak oso garestia jarraitzen du. Horren aurrean, ikusten dugu nola banku handiek, higiezin agentzia handiek eta enpresa energetikoek irabazi estratosferikoak izaten ari diren. Hauek horrela, neurriak hartu behar dira egoera honi buelta emateko eta familiak hilaren bukaerara iristen laguntzeko.

Arratsaldean, Parte Zaharretik, Izagirrek «pertsonen, donostiarren aldeko» politikak eskatu ditu, eta gaineratu du «premiazkoa» dela «pertsonak politika publikoen erdian jartzea eta donostiarrek beren bizi-proiektuak Donostian garatu ahal izateko neurriak hartzea».

Etxebizitzaren prezioen igoera geldiarazteko, Izagirrek konpromisoa hartu du Donostia eremu tentsionatua izendatzeko, «eta, beraz, ezin izango dira alokairuaren prezioak neurriz kanpo igo, orain arte bezala». Gainera, eraikuntza berriari dagokionez, Izagirrek azpimarratu du lehenetsiko dituela etxebizitza babestuak alokairuan: «Askoz merkeagoak dira eta formula honek donostiar askori aukera emango die beren bizi- proiektua Donostian egiteko, merkatu librea ia ezinezkoa baita gehienentzat».

Aipatutakoez gain, hauek dira EH Bilduren neurri nagusiak bizitzaren garestitzeari aurre egiteko:

  • Energia-pobreziaren aurka borrokatzeko, epe laburrean, biztanle guztiei energia- hornidura bermatzeko neurriak ezarriko ditugu. Energia hornidura minimo bat bermatuta ez duten eta ohiko diru-laguntzetatik (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak…) kanpo geratzen diren pertsonen egoerari erantzuteko diru-laguntza alternatiboak aurkeztuko ditugu, inor ezinbesteko zerbitzu hori gabe gera ez dadin.
  • Epe ertainean, EH Bilduk energia komertzializatzeko udal-enpresa bat sortuko du, Udalari berari eta donostiarrei, batez ere energia-pobrezian bizi direnei, energia berriztagarriaren %100 eskainiko diena, zerbitzu publiko baten bermearen babespean eta edozein planteamendu merkantilistatik kanpo.
  • Erosteko ahalmenaren galerari aurre egiteko, Udalak bere eskumenen esparruan jardun dezake eta jardun behar du. Horregatik, 1.400 euroko gutxieneko soldata ezarriko dugu udal kontratazio guztietan. Donostiako Udalak eragile aktiboa izan behar du enplegu duina sortzeko eta prekarietatearen aurkako borrokan. Lehenik eta behin, Udalak berak egindako kontratazioetan hitzarmenak beteko direla eta gutxienez 1.400 €-ko soldata izango dutela bermatuz.
  • Laguntza sozialei sarbidea erraztuko dugu, batez ere emakume pentsionisten kasuan. Zoritxarrez, oraindik ezjakintasun handia dago hilaren amaierara iristen ez diren pertsonei laguntzeko jaso daitezkeen diru-laguntzei buruz, eta hori bereziki kezkagarria da pentsiodunen artean, gehienak emakumeak. Horregatik, informazio-kanpainak indartuko ditugu, eta pobrezia arriskuaren mapa egingo
Las piedras de la playa de Ondarreta 22-Febrero-2023
Las piedras de la playa de Ondarreta 22-Febrero-2023