«Turismoa gobernatzen hasi eta neurri eraginkorrak hartu behar dira; herritarrei arreta eman»

EH Bildu Donostia

Kanpainak bere bidearen erdia osatu duen honetan, EH Bildu Egia auzora joan da gaur arratsaldean, «auzo aktiboa, bizia, bere interesak defendatzen dakiena eta auzokideen onerako lan egiten dakiena». Juan Karlos Izagirre alkategaiak hiria osatzen duten auzo guzti-guztien garrantzia azpimarratu du. «Ondo antolatutako auzoak zaindu eta babestu beharreko altxorra dira, modu eraginkorrean gobernatu ahal izateko funtsezko tresna zarete», defendatu du.

acto de esta tarde en Egia

Egia, Donostiako beste auzune asko bezala, ez da egungo egoeratik kanpo geratzen, horregatik, donostiarrei hirian bizi, emantzipatu, zahartu eta bizi-proiektu bat egin ahal izango dutela bermatzeko unea dela azpimarratu du. Eta hori guztia kalitatez eta duintasunez egin ahal izatea, jakina. Helburua argia da: aukerak sortu behar dira, gure betebeharra da, gure erantzukizuna.

Eta aukerak sortze horretan, etxebizitza eskuratzea da guztiaren oinarria. Errealitatea ukaezina da: turismoaren hazkunde azkarrak eragin negatiboa izan du etxebizitzaren merkatuan, prezioak garestituz eta espekulazioa elikatuz.

«Esan beharra dago: Donostian azken urteotan izan den hazkunde turistikoa ez da iraunkorra izan. Ez, Goia jauna, ez zelako kontuan hartu garapen horrek hirian eta herritarrengan izango zuen eragin negatiboa. ‘Jasangarria’-ren definizioak jasotzen duen bezala».

EH Bilduren hautagaiak donostiarrei «entzuteko» eskatu dio Goiari. «Donostiarren bi herenek uste dute nahikoa dela eta gelditu egin behar dela. Erdiek baino gehiagok, %52k zehazki, aitortzen dute ez dituztela lehen disfrutatzen zituzten auzo batzuk bisitatzen, gaur egun ez dituztelako errekonozitzen ere. Eta jarraitzen dut, datu gehiago daudelako: Alde Zaharreko bizilagunen %84k premiazko neurriak eskatzen dituzte jasandako kalteak konpentsatzeko».

Izagirrek gogorarazi duenez, datu ofizialak dira hauek guztiak, egoerak Donostian etxebizitzan izan duen eragin negatiboa berresten dutenak. Alegia, egungo kezkarik handienetako bat den horretan. «Orain ez du ezertarako balio asko hazi dela baina haztea beharrezkoa zela aitortzeak. Ezta urtebeterako luzamendurik iragartzeak ere. Ez, ez horixe. Egin behar dena da turismoa gobernatzen jarri, behingoz neurri eraginkorrak hartu eta herritarrei arreta eman. Eta hori EH Bilduk egingo du, ez EAJ-k».

«Hay que empezar a gobernar el turismo y tomar medidas efectivas; atender a la ciudadanía»

En el ecuador de la campaña EH Bildu se ha desplazado esta tarde hasta Egia, «un barrio activo, vivo, que sabe defender sus intereses y sabe trabajar por el bien de sus vecinas y vecinos». El candidato a la alcaldía Juan Karlos Izagirre ha apelado así a la importancia de todos y cada uno de los barrios que configuran la ciudad. «Los barrios bien organizados son un tesoro a preservar, sois una herramienta clave para poder gobernar de forma eficaz», ha defendido.

Egia, como tantos otros puntos de Donostia, no es ajena a la situación actual, por eso, ha insistido en que es momento de garantizar a los y las donostiarras que podrán vivir en la ciudad, emanciparse, envejecer, hacer un proyecto de vida. Y todo esto poder hacerlo con calidad, dignamente. El objetivo es claro: hay que generar oportunidades, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad.

Y en ese generar oportunidades el acceso a la vivienda es la base de todo. La realidad cae ya por su propio peso: el crecimiento acelerado del turismo ha tenido una repercusión negativa en el mercado inmobiliario, encareciendo los precios y alimentando la especulación.

«Porque hay que decirlo: el crecimiento turístico en Donostia en los últimos años no ha sido sostenible. No, Sr. Goia, porque no se tuvo en cuenta la repercusión negativa que este desarrollo iba a tener en la ciudad y en la ciudadanía. Tal y como recoge la definición de ‘sostenible’».

El candidato de EH Bildu ha apelado a Goia a «escuchar» a las y donostiarras. «Dos tercios consideran que ya es suficiente y que hay que parar. Más de la mitad, el 52%, admite que no visitan algunos barrios de los que antes sí disfrutaban porque en la actualidad no los reconocen. Y sigo, porque hay más: el 84% de los y las vecinas de la Parte Vieja piden medidas urgentes para compensar los perjuicios sufridos».

Tal y como ha recordado Izagirre, son datos oficiales, los mismos que corroboran el impacto negativo que este escenario ha tenido en la vivienda, una de las mayores preocupaciones actuales. «Ahora de nada vale reconocer que ha crecido mucho pero que era necesario. Y tampoco anunciar una moratoria por un año. No, nada de eso. Lo que hay que hacer es gobernar el turismo, tomar medidas efectivas y atender a la ciudadanía. Y esto lo hará EH Bildu, no el PNV».

EH Bildu Donostia
EH Bildu Donostia

campaña EH Bildu Egia