Donostia San Sebastián MIÉRCOLES 15 febrero 2023 A LAS 11:00 CALLE GARIBAY N.º 15, EXIGIR LA SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA Y QUE SE GARANTICE QUE Mª MAR Y MANUEL SEGUIRÁN EN SU VIVIENDA DE TODA LA VIDA EN EL BARRIO DONOSTIARRA DE ALTZA

STOP Desahucios Donostialdea

STOP DESAHUCIOS DE GIPUZKOA CONVOCAMOS A UNA RUEDA PRENSA CON CONCENTRACIÓN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 15 A LAS 11:00 ANTE LA OFICINA DE KUTXABANK EN LA CALLE GARIBAY N.º 15 PARA DENUNCIAR QUE KUTXABANK-ZIMA FINANCES PIDEN AL JUZGADO LA SUBASTA DEL LOCAL Y LA VIVIENDA DE LOS AVALISTAS Mª MAR y MANUEL Y PARA EXIGIR LA SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA Y QUE SE GARANTICE QUE Mª MAR Y MANUEL SEGUIRÁN EN SU VIVIENDA DE TODA LA VIDA EN EL BARRIO DONOSTIARRA DE ALTZA

El pasado mes de julio, Kutxabank vendió una cartera de 2.500 de prestamos hipotecarios morosos al fondo buitre Zima Finance por 240 millones, entre los que se encontraban, junto a otras muchas hipotecas vascas, el préstamo hipotecario judicializado de Sandra, para la compra de un local garantizado con la vivienda ya pagada de sus aitas avalistas.

En junio pasado, ante los impagos de la cuota del local que no pudieron abonar debido, entre otros motivos, a la crisis económica y la pandemia, KUTXABANK interpone en el juzgado nº 2 de Donostia una demanda de ejecución hipotecaria contra el local y la vivienda de los aitas pensionistas. Pese a la defensa de los abogados colaboradores de la plataforma, al deber más de doce cuotas impagadas, la Ley de Créditos Inmobiliarios permite a los bancos y fondos buitre solicitar, primero, la SUBASTA y, posteriormente, EL DESAHUCIO. En este caso, es la vivienda ya pagada de estos avalistas pensionistas en la que llevan viviendo 42 años y cuyo DELITO ha sido avalar a sus hijos, como también lo han hecho nuestros compañeros pensionistas M.ª. Ángeles de Usurbil, Ángel Miguel de Irun y Ramona de Donostia.

STOP DESAHUCIOS DE GIPUZKOA denunciamos en la comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco, el pasado mes de noviembre, la indefensión en la que se encuentran estas familias vascas cuyos prestamos hipotecarios morosos han sido VENDIDOS POR KUTXABANK AL FONDO BUITRE ZIMA FINANCES, CON SEDE EN IRLANDA. En dicha comparecencia, expusimos el drama que Sandra y sus aitas avalistas están viviendo, en riesgo de perder, éstos últimos, su vivienda habitual.

A la rueda de prensa acudirán en apoyo de Mª Mar y Sandra, afectados y colaboradores de la plataforma, organizaciones sociales y representantes de las JJGG de Gipuzkoa y del ayuntamiento donostiarra, quien, como en ocasiones anteriores INTERMEDIARÁ, para que KUTXABANK-ZIMA FINANCES den la orden en el juzgado de SUSPENDER LA SUBASTA y procedan a negociar una salida que garantice que estos pensionistas avalistas sigan viviendo en ALTZA.

SÍ, SE PUEDE

GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOPEK PRENTSAURREKO BATERA DEI EGITEN DU DATORREN ASTEAZKENEAN, HILAK 15, GOIZEKO 11:00ETAN, KUTXABANKEK GARIBAY KALEKO 15 ZENBAKIAN DUEN BULEGOAREN AURREAN, KUTXABANK-ZIMA FINANCESEK EPAITEGIAN Mª MAR ETA MANUEL ABAL-EMAILEEN LOKAL ETA ETXEBIZITZAREN ENKANTEA ESKATU DUELA SALATZEKO ETA ENKANTEA BERTAN BEHERA UZTEA ETA Mª MAR ETA MANUELEK DONOSTIAKO ALTZA AUZOAN BIZITZA OSOKO ETXEBIZITZAN JARRAITUKO DUTELA BERMATZEA ESKATZEKO

Joan den uztailean, Kutxabankek 2.500 hipoteka-mailegu berankorren zorroa saldu zion Zima Finance funts putreari 240 milioi euroren truke. Horien artean zeuden, beste euskal hipoteka askorekin batera, Sandraren hipoteka-mailegu judizializatua, aita-ama abal-emaileek ordaindutako etxebizitzarekin bermatutako lokal bat erosteko.

Joan den ekainean, besteak beste, krisi ekonomikoaren eta pandemiaren ondorioz, lokalaren kuotak ez ordaintzeagatik, KUTXABANKek lokalaren eta guraso pentsiodunen etxebizitzaren aurkako hipoteka exekutatzeko demanda jarri zuen Donostiako 2 zenbakiko epaitegian. Plataformako abokatuen defentsa izan arren, hamabi kuota baino gehiagoko zorra izateagatik, Higiezinen Kredituei buruzko Legeak aukera ematen die putre banku eta funtsei, lehenik, ENKANTEA eta, ondoren, ETXEGABETZEA eskatzeko. Kasu honetan, abal-emaile pentsiodun gurasoen jada ordaindutako etxebizitza, 42 urtez beraien etxea izan dena, alabari abala emateagatik, gure beste kide pentsiodunek egin zuten bezala, Usurbilgo Maria Angeles, Irungo Miguel Angel eta Donostiako Ramona, hain zuzen ere.

GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOPEK joan den azaroan Legebiltzarreko Etxebizitza Batzordean egindako agerraldian KUTXABANKEK IRLANDAN EGOITZA DUEN ZIMA FINANCES PUTRE FUNTSARI familia euskaldun askoren hipoteka-mailegu berankorrak saldu zituela salatu genuen, erabateko babesgabetasun egoeran utziz. Agerraldi horretan, Sandra eta bere guraso abal-emaileak beren ohiko etxebizitza galtzeko arriskuan bizi diren drama azaldu genuen.

Prentsaurrekoan izango dira Mª Mar eta Sandra, kaltetuak, plataformako eta gizarte-erakundeetako kideak eta Batzar Nagusietako eta Donostiako Udaleko ordezkariak. Azken horrek, aurreko aldietan bezala, BITARTEKARI lanak egingo ditu, KUTXABANK-ZIMA FINANCESek enkantea bertan behera uzteko agindua eman dezan epaitegian, eta abal-pentsiodun hauek ALTZAn bizitzen jarraitzea bermatuko duen irteera bat negozia dezaten.

BARRIO DONOSTIARRA DE ALTZA

STOP Desahucios Donostialdea
STOP Desahucios Donostialdea