«Y tampoco pueden acceder al alquiler privado por sus impagables precios, que en Errenteria rondan los 800 euros.» 40 FAMILIAS VPO ERRENTERIA Y SU REIVINDICACIÓN DE CONTINUAR CON SUS ALQUILERES PROTEGIDOS

STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com

LOS 40 INQUILINOS-AS DE LAS VPO DE ERRENTERIA EN ESTA CONCENTRACIÓN, APOYADOS POR CONCEJALES DE ERRENTERIA DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS-IU, DE ESTA ÚLTIMA FORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA, DE REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS GENERALES DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS-IU, SINDICATOS COMO CCOO, LAB Y STEILAS, Y ORGANIZACIONES SOCIALES COMO GEPE Y CÁRITAS ALTZA-LARRATXO, EXIGIMOS LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS CON ALQUILERES PROTEGIDOS, INSTANDO A JAUREGIZAR A ACOGERSE A LA ORDEN 6319 DEL 7 DICIEMBRE QUE OFRECE AYUDAS FISCALES Y SUBVENCIONES AL ARRENDADOR Y, HOY AQUÍ, AL GOBIERNO VASCO A QUE, EN EL CASO DE NO ACOGERSE, EJERZA EL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO Y COMPRE A PRECIOS DE VPO LAS VIVIENDAS QUE LA MAYORÍA DE VECINOS-AS NO PUEDE ADQUIRIR POR SU SITUACIÓN PRECARIA.

Petición que contiene el escrito firmado dirigido al consejero que registraremos al finalizar la concentración 14 familias, por ahora, han recibido burofaxes comunicándoles la finalización de sus contratos protegidos, según van venciendo sus alquileres, con la fecha de desalojo y entrega de llaves.

Jauregizar, en su respuesta a nuestro burofax del 4 abril en el que le comunicábamos nuestra voluntad de no desalojar ni entregar las llaves y seguir pagando las rentas, nos comunica que no va a admitir tales pagos. Que sigue en contacto con el Gobierno Vasco para la adquisición de las viviendas y que, en su defecto, ofrecerá estas a los inquilinos-as, a sabiendas que la mayoría no las pueden comprar, al serles imposible acceder a un préstamo hipotecario.

Volvemos a decir hoy a Jauregizar, con la presencia y apoyo de concejales del ayuntamiento de Errenteria y junteros-as de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que no vamos a permitir la interposición de demandas de desahucio por finalización de los contratos, cuando Errenteria se ha declarado municipio libre de desahucios instados por bancos, fondos de inversión y/o empresas.

La imposibilidad de compra por la mayoría de estas familias modestas por su situación económica precaria que les imposibilita por edad, ingresos insuficientes y/o falta de liquidez para obtener un préstamo hipotecario, y tampoco pueden acceder al alquiler privado por sus impagables precios, que en Errenteria rondan los 800 euros.

Al finalizar la concentración, registraremos un escrito firmado dirigido al Consejero Arriola para que haga los esfuerzos necesarios para la continuidad de los contratos protegidos en base a la Orden 6319 del 7 diciembre o, en su defecto, que ejerza el derecho de tanteo y retracto, artículos 65-66 de la Ley de Vivienda Vasca y adquiera a precios de VPO las viviendas que no puedan comprar los inquilinos y las dedique a su función social.

En el escrito a registrar, le comunicamos que la mayoría de estas familias tienen una situación económica modesta que no les permite acceder a un préstamo hipotecario y tampoco al mercado del alquiler. Que todas ellas estaban inscritas en las listas de ETXEBIDE de solicitantes de una vivienda de alquiler social por su situación económica precaria y DENUNCIAMOS la perdida de toda la antigüedad al inscribirse de nuevo en las listas de ETXEBIDE, lo que implica muy pocas posibilidades de acceder a una vivienda de alquiler social.

POR EL DERECHO A ACCEDER Y MANTENER UNA VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE

IMPIDAMOS LOS DESALOJOS

POR LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS PROTEGIDOS

SÍ, SE PUEDE

ERRENTERIAKO BOEETAKO 40 MAIZTERREK, ERRENTERIAKO UDALEKO EH BILDU ETA ELKARREKIN PODEMOS-IUKO ZINEGOTZI, BATZAR NAGUSIETAKO BI ALDERDIEN KIDE, DONOSTIAKO ELKARREKIN PODEMOS-IUKO ZINEGOTZI, LAB, CCOO ETA STEILAS SINDIKATU ETA GEPE ETA CÁRITAS ALTZA-LARRATXO GIZARTE ANTOLAKUNTZETAKO KIDEEN BABESAREKIN, ALOKAIRU BABESTUAK DITUZTEN KONTRATUEKIN JARRAITZEA ESKATZEN DUGU ELKARRETARATZE HONETAN, JAUREGIZARRI ESKATUZ ERRENTATZAILEARI LAGUNTZA FISKALAK ETA DIRU-LAGUNTZAK ESKAINTZEN DIZKION ABENDUAREN 7KO 6319 AGINDUARI ATXIKITZEKO ETA, HORREN EZEAN, GAUR HEMEN, EUSKO JAURLARITZARI TANTEO ETA ERRETRAKTO ESKUBIDEAREN BIDEZ, BERE EGOERA PREKARIOA DELA-ETA ETXEBIZITZAK EROSI EZIN DITUZTEN MAIZTERRENAK EROS DITZALA ESKATZEKO.

Eskaera hori jasotzen du sailburuari zuzenduko diogun idazkiak eta kontzentrazioa amaitzean erregistratuko duguna. Oraingoz, 14 familiek jaso dituzte babestutako kontratuak amaitu zaizkiela jakinarazten dieten burofaxak. Bertan, alokairuak amaitu ahala, etxebizitzak hustu eta giltzak entregatzeko data ere jakinarazten diete.

Jauregizarrek, apirilaren 4an gure burofaxari emandako erantzunean, errentak ordaintzen jarraitu eta giltzak ez entregatzeko borondatea adierazi genionean, ordainketa horiek ez dituela onartuko jakinarazi zigun.

Gainera, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarraitzen duela etxebizitzak erosteko eta, halakorik ezean, maizterrei etxebizitzak eskainiko dizkiela, jakinda gehienek ezin dituztela erosi, ezinezkoa zaielako hipoteka-mailegu bat eskuratzea.

Gaur Jauregizarri, Errenteriako Udaleko zinegotzien eta EH Bilduko eta Elkarrekin Podemos-IUko batzarkideen babesarekin, berriz ere esango diogu ez dugula onartuko kontratuak amaitzeagatik etxegabetze demandak jartzea, Errenteria bankuek, inbertsio-funtsek eta/edo enpresek eskatutako etxegabetzerik gabeko udalerri aitortu denean.

Familia apal horietako gehienek ezin dute erosi, adinagatik, diru-sarrera nahikorik ez dutelako eta/edo hipoteka-mailegu bat lortzeko likideziarik ez dutelako. Alokairu pribatua ere gehiegizkoa da beraientzat ezin dutelako ordaindu Errenterian 800 euroko inguruan dauden alokairuak.

Kontzentrazioa amaitzean, Arriola sailburuari zuzendutako eta maizterrek sinatutako idazki bat erregistratuko dugu, abenduaren 7ko 6319 aginduan babestutako kontratuekin jarraitzeko behar diren ahaleginak egin ditzan, edo, halakorik ezean, tanteo eta erretrakto eskubidea gauzatu dezan, Euskal Etxebizitzaren Legearen 65-66 artikuluetan aurreikusia, etxebizitzak erosi ezin dituzten maizterrenak eta funtzio soziala betetzen ez dituztenak babes ofizialeko prezioetan eros ditzan.

Erregistratu beharreko idazkian jakinarazten dugu familia horietako gehienek egoera ekonomiko apala dutela eta horrek ez diela hipoteka-mailegu bat eskuratzen, ezta alokairuaren merkatuko prezioak ordaintzen uzten. Honetaz aparte, guztiak alokairu sozialeko etxebizitza baten eskatzaileen ETXEBIDEren zerrendetan inskribatuta zeudela eta, zerrendetan berriro izena ematerakoan, antzinatasun osoa galdu izana SALATZEN DUGU, horrek aukera gutxi ematen baitie alokairu sozialeko etxebizitza bat eskuratzeko.

ETXEBIZITZA DUINA ETA ESKURAGARRIA IZATEKO ETA MANTENTZEKO ESKUBIDEAREN ALDE

ETXEGABETZEAK ERAGOTZIKO DITUGU

BABESTUTAKO KONTRATUEN JARRAITUTASUNAGATIK

BAI, AHAL DA

STOP Desahucios Donostialdea

40 FAMILIAS VPO ERRENTERIA

STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com
STOP Desahucios Donostialdea foto Rafa Marquez Zorro Fox https://GipuzkoaDigital.com